Juridisch adviseur

Logo van de gemeente Haarlemmermeer met kleurrijke abstracte iconen, waaronder een boom, fiets en gebouwen.

Aanvraagnummer: 1998
Organisatie: Gemeente Haarlemmermeer
Locatie: Hoofddorp
Uren per week: 32 per week
Tarief: €100 - €150 per uur
Duur van de opdracht: 11-7-2024 t/m 10-1-2025
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 11-07-2024
Optie tot verlenging: 4 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 24-06-2024 09:00

LET OP! Opdrachten dienen minimaal 1 werkdag voor de sluitingsdatum binnen te zijn voor tijdige verwerking.


Deel deze opdracht


Opdrachtomschrijving

Wij zijn op zoek naar een (tijdelijk) juridisch adviseur die bezwaarschriften behandelt. Je maakt deel uit van en ondersteunt de commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmermeer. Je bent direct inzetbaar door je jarenlange ervaring met het opstellen van adviezen over bezwaarschriften. Je hebt aantoonbare kennis van het Bestuursrecht en beschikt over goede communicatieve vaardigheden

Kandidaatomschrijving

De kandidaat voldoet aan onderstaande kenmerken:

 • Heeft een afgeronde rechtenopleiding Bestuursrecht;

 • Heeft aantoonbare kennis van de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Omgevingswet, de Wegenverkeerswet 1994, de Wet basisregistratie personen, subsidierecht, de Wet open overheid, de Algemene Plaatselijke Verordening en de Wet ruimtelijke ordening (art. 6.1 planschade);

 • Heeft hiermee minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan als secretaris bij een bezwaarschriftencommissie;

 • Is doortastend, bereidt zich grondig voor en is pro-actief;

 • Kan onder tijdsdruk presteren;

 • Stelt zich onafhankelijk op in de uitoefening van de rol als secretaris;

 • Heeft goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;

 • Kan zich in de samenwerking goed inleven in de ander en werkt toe naar een oplossing;

 • Vindt de balans tussen de verschillende belanghebbenden en hun belangen;

 • Heeft kennis en inzicht in de bestuurlijke besluitvormingsprocessen en politieke verhoudingen;

 • Is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden;

 • Levert een bijdrage aan kennisoverdracht binnen het team.


Eisen

Opleiding
Aantoonbaar afgeronde WO of HBO rechtenopleiding Werkervaring
Aantoonbaar relevante werkervaring als secretaris in bezwaarprocedures van minimaal 3 jaar in de afgelopen 5 jaar binnen een gemeentelijke organisatie. Referentie vereist.
Referentie vereist

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 25 %

Werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie
Aantoonbare werkervaring als juridisch adviseur binnen een gemeentelijke organisatie
 • 3 jaar ervaring (5 %)
 • 4 jaar ervaring (10 %)
 • 5 of meer jaar ervaring (15 %)
Weging: 15 %

Ervaring met het gevraagde werkveld
Aantoonbaar relevante werkervaring met genoemde rechtsgebieden
 • 3 jaar ervaring (5 %)
 • 4 jaar ervaring (10 %)
 • 5 of meer jaar ervaring (15 %)
Weging: 15 %

Advies
Bij deze opdracht wordt gevraagd een recent (geanonimiseerd) advies te overleggen dat je als secretaris van een bezwaarschriftencommissie hebt opgesteld. Deze wordt beoordeeld op: - Aansluiting bij het gevraagde werkveld; - Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
Weging: 20 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
-de kenmerken als genoemd in de kandidaat omschrijving
-passend binnen het team
-aanwezigheid van een klik
-goede beheersing van de Nederlandse taal
-goed kunnen luisteren
-antwoord geven op de vraag
-sterke persoonlijkheid
Weging: 25 %

Interviewplanning

De gesprekken vinden plaats op maandag 1 juli tussen 10:00 en 16:00 uur.

Reageer nu op deze opdracht!

Opdrachtgevers behandelen geen CV's/kandidaten die niet aan de eisen voldoen. Helaas heeft reageren dan ook geen zin.