Jurist Grondzaken

Logo van de gemeente baarn met een blauw-wit schild met een bisschop die een staf vasthoudt, naast de tekst "gemeente baarn" in grijs.

Aanvraagnummer: 704
Organisatie: Gemeente Baarn
Locatie: Baarn
Uren per week: 24-32 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 8 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 10-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Bij de gemeente Baarn zijn ruim 175 medewerkers in dienst. Om onze ambities te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

Onze organisatie is groot genoeg voor uitdagend werk en klein genoeg voor korte lijnen en veel eigen verantwoordelijkheid. Elke dag is anders met deze collega’s die graag voor elkaar klaar staan. Ook zijn er korte lijnen met het gemeentebestuur en het management. Wij werken steeds meer in verbinding met de inwoners, maar ook intern met onze collega’s van verschillende vakgebieden. Een baan bij ons betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen.

De organisatie is flink in beweging. De focus van de gemeente Baarn is gericht op het centraal stellen van de klant en het verder ontwikkelen van de organisatie en de dienstverlening. Regelmatig zijn wij op zoek naar enthousiaste en talentvolle medewerkers die zich herkennen in onze kernwaarden: samenwerken, duidelijk en verbindend.

Opdracht
Je bent een ervaren jurist grondzaken en hebt affiniteit met politiek-bestuurlijke belangen.

Daarnaast houd je je als jurist grondzaken bezig met de volgende werkzaamheden:

 • Je bent verantwoordelijk voor de aankoop en verkoop van grond en vastgoed. Verder ben je verantwoordelijk voor de uitgifte in erfpacht en verlenging van erfpachtcontracten;
 • Je begeleidt de notariële afwikkeling van diverse aktes;
 • Adviseren over huurovereenkomsten;
 • Behandeling en advisering bij aanvragen koop/huur gemeentegrond (snippergroen-openbaar gebied – grondverkopen voor middenspanningsruimten e.d.);
 • Behandeling en advisering over verlenging en overname contracten, aangaan nieuwe contracten of opzegging contracten voor gemeentelijke panden-gronden;
 • Ondersteuning bij projecten en regelt grondtransacties;
 • Ondersteuning bij huurverhogingen gemeentelijke woningen en huuropzegging en nieuwe verhuur woning
 • Assisteren bij het verbeteren van het grondzaken proces;
 • Overige diverse zaken die betrekking hebben op vastgoed, denk aan algemene vragen, advisering en bezwaren.
 • Adviseren van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over de bovenstaande werkzaamheden

Competenties
-       Je bent flexibel, gedreven en gericht op een goed resultaat;
-       Je hebt goede contactuele eigenschappen en je kunt omgaan met tegenstellingen en werkdruk;
-       Je staat open voor praktische oplossingen en draagt bij aan het faciliteren daarvan.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Beschikbaar uiterlijk per 17 april 2024, voor ten minste 24 uur per week (30 punten);
4. Een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau in juridische richting (25 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met onderhandelingen namens een gemeentelijke overheid met externe partijen zoals corporaties en ontwikkelaars (25 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de op het terrein van vastgoed, gebiedsontwikkeling of grondzaken (20 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.
Is hybride werken mogelijk? Ja

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 15 april 2024 van 14.00u tot 16.00u. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 11 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • Opdrachtnemer is op grond van het integriteitsbeleid van Opdrachtnemer verplicht om uiterlijk één maand na aanvang werkzaamheden aan Opdrachtgever een voor de functie relevante Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Op het moment van overleggen mag de VOG niet ouder zijn dan twee maanden.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Opdrachtnemer zal na gaan of structurele aanwezigheid op het kantoor van de opdrachtgever noodzakelijk is teneinde het aantal reiskilometers, indien mogelijk, te beperken.
 • Opdrachtnemer zal correspondentie en adviesproducten zoveel mogelijk digitaal aanleveren. Indien de adviesproducten in hardcopy moeten worden aangeleverd worden deze stukken zoveel mogelijk dubbelzijdig en op duurzaam papier (voorzien van een van de volgende keurmerken; Milieukeur, Europees Ecolabel, Nordic Swan, Blaue Engel of gelijkwaardig) geprint.