Jurist Subsidierecht & Subsidiebeleid

Logo met een grijze leeuw en een rode diagonale lijn over het woord "Amersfoort" in zwarte tekst.

Aanvraagnummer: 1810
Organisatie: Gemeente Amersfoort
Locatie: Gemeente Amersfoort
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Utrecht
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: 4 x 3 maanden
Sluitingsdatum: 12-06-2024 12:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

Voor het project 'Totstandkoming Centraal Subsidiebureau' ben jij (in de functie van juridisch adviseur subsidies) het aanspreekpunt van de medewerkers van het centraal subsidiebureau in oprichting. Je bent een stevige gesprekspartner en kan goed meekomen in een gesprek op zowel strategisch als uitvoerend niveau, vanzelfsprekend vanuit je juridische expertise. Je levert een pro-actieve en innovatieve bijdrage aan de ontwikkeling en de implementatie van het centraal subsidiebureau . Eveneens ben je verantwoordelijk voor de afstemming van de juridische aspecten met de subsidie- en staatssteunjuristen van de afdeling Juridisch Advies en Dienstverlening (JDA). Het is van belang dat er één lijn wordt gevolgd binnen de organisatie in het kader van subsidies (en staatssteun). Als juridisch adviseur Centraal Subsidiebureau ben je eerstelijns adviseur, de juristen van JDA zijn tweedelijns adviseurs.


Je werkzaamheden omvatten onder meer:
- Geven concrete en heldere juridische adviezen op het speelveld van de subsidieverstrekking (gemeentebreed).
- Meedraaien in de werkzaamheden van het nieuwe subsidiebureau met name waar dit de afhandeling van complexe subsidieaanvragen betreft.
- Meelezen / medeopstellen van subsidiebeschikkingen.
- Toetsen en verbeteren van de juridische kwaliteit van de verleende dan wel vastgestelde subsidies (steeksproefsgewijs).
- Adviseren van beleidsmedewerkers bij de keuze voor subsidieverlening en de mogelijkheden binnen subsidieregelingen.
- Het mede-opstellen van nieuwe subsidieregelingen dan wel het actualiseren van bestaande regelingen (met input van beleidsmedewerkers) aan de hand van de formats van de gemeente.
- Trekker van het opstellen van subsidiebeleid waarbij de verschillende afdelingen betrokken worden en vanuit hun eigen expertise teksten aanleveren voor het beleid.
- Eerste toets van staatssteun uitvoeren en borgen van de juiste keuzen ten aanzien van staatssteun in subsidieverlening (regelingen en beschikkingen).
- Aansluiten bij het wekelijks overleg van de juristen van JDA.


Voor het centraal Subsidiebureau is
uitvoerbaarheid en aansluiting van bestaande gemeentelijke processen belangrijk . Vanuit deze pragmatische blik voer jij jouw werkzaamheden uit, zonder hierbij afbreuk te doen aan de juridische houdbaarheid .

LET OP!

In het kader van gelijke kansen en het voorkomen van manipulatieve inschrijvingen, waarbij een inschrijver veel verschillende cv’s indient en zo kan sturen op wie in de top komen, mag een inschrijver maximaal 1 offerte/kandidaat aanbieden. Bij meer dan 1 aangeboden offerte/kandidaat zal alleen de eerst binnengekomen aanbieding meedingen naar de opdracht.

Urenregistratie/facturatie

De gewerkte uren dienen te worden geregistreerd via de inhuurdesk van de Gemeente Amersfoort en na akkoord van de inhurende manager kan er via Mijn inhuurdesk op Gemeenteamersfoorthuurtin.nl een factuur digitaal worden verzonden aan de gemeente.


Kandidaatomschrijving

Je hebt een hbo- of wo-opleiding afgerond in de rechtsgeleerdheid. Je hebt ruime ervaring binnen een overheidsinstelling met het zelfstandig adviseren van afdelingsmanagers en beleidsadviseurs op subsidieproces/subsidierecht en het schrijven van subsidieregelingen.

Je bent een adviseur die analytisch denkt en complexe materie snel weet te doorgronden en inzichtelijk kan maken voor anderen. Je bent in staat om je kennis vanuit wet- en regelgeving te vertalen en over te dragen naar toepasbare en bruikbare oplossingen in de dagelijkse praktijk. Je bent in staat om – samen met de juristen van JDA – tot vernieuwende ideeën te komen . Verder ben je een prettige persoonlijkheid met natuurlijke overtuigingskracht. Je werkt zorgvuldig, doortastend en pragmatisch. Je hebt een collegiale en flexibele instelling. Tijdens het interview besteden wij ook aandacht aan deze competenties.


Eisen

Opleiding
U heeft succesvol een HBO / WO -opleiding in de rechtsgeleerdheid afgerond, met als specialisatie bestuursrecht. Graag groen arceren in cv.
Werkervaring
U heeft aantoonbaar in de afgelopen 3 jaar gewerkt als juridisch adviseur op subsidierecht bij een overheidsinstelling. Graag geel arceren in cv.

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 15 %


Motivatiebrief
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Graag bij de motivatiebrief een subsidieregeling van het afgelopen jaar toevoegen, die de kandidaat heeft geschreven/becommentarieerd. In de motivatiebrief dient de kandidaat toe te lichten op welke wijze de regeling tot stand is gekomen, waarom kandidaat voor dit voorbeeld heeft gekozen, waarom dit een goede regeling is en wat beter zou kunnen.

Weging: 15 %


Werkervaring
Je hebt bij voorkeur meer dan 3 jaar recente werkervaring als jurist. Je hebt tijdens die 3 jaar minimaal 16 uur per week actief geadviseerd op subsidieregelingen en subsidieverstrekking bij een 100.000+ gemeente. Toon dit aan op het CV.
  • 3-5 jaar (15 %)
  • 5-10 jaar (25 %)
Weging: 25 %


Kennis schrijven subsidieregelingen
U heeft aantoonbaar op CV kennis in het schrijven van subsidieregelingen, blijkend uit concrete voorbeelden in cv.
Weging: 15 %


Kennis adviseren staatssteun
U heeft aantoonbaar op CV kennis en ervaring in het adviseren op staatssteun, blijkend uit concrete voorbeelden in cv.
Weging: 5 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Met de top 3 kandidaten wordt een gesprek gevoerd. Tijdens het gesprek wordt het volgende beoordeeld:
· De wijze waarop de kandidaat de werkzaamheden aanpakt;
· De wijze waarop de kandidaat aansluit bij het team;
· De mate van flexibiliteit;
· Overtuigingskracht en de wijze waarop (on)mogelijkheden worden vertaald naar papier voor interne besluitvorming;
· Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.

Weging: 25 %

Interviewplanning

De interviews vinden plaats op 24 juni 2024.