Kwartiermaker Toepasbare Regels

Logo van gemeente zeist met een abstract ontwerp met blauwgroen strepen die een gestileerde 'z' vormen boven de tekst 'gemeente zeist.

Aanvraagnummer: 1639
Organisatie: Gemeente Zeist
Locatie: Zeist
Uren per week: 24 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 28-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie


De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.


Opdracht

Met de inwerkingtreding zijn ook de toepasbare regels in gebruik genomen. Deze toepasbare regels zijn een leesbare vertaling van de juridische regels uit het omgevingsplan waarmee vragenbomen opgebouwd kunnen worden. Deze vragenbomen worden op het Omgevingsloket gepubliceerd als checkregels (Zodat de initiatiefnemer kan bepalen of er een vergunning-, meldings-, of informatieplicht of een verbod is.) als indieningsvereisten (het aanvraagformulier) of als maatregel op maat.

Tijdens de invoering is er in verband met de beschikbare capaciteit voor gekozen te voldoen aan de wettelijk minimale vereisten op het onderdeel toepasbare regels en de verdere werkzaamheden hiervoor op te pakken na in werking treding van de Omgevingswet in samenhang met het project Omgevingsplan.

Deze opdracht is tweeledig. Enerzijds gaat het om het voorbereiden van de organisatie op het opstellen en beheren van toepasbare regels gerelateerd aan het project Omgevingsplan. Belangrijke opgave hierbij is om te bepalen wat het ambitieniveau van de dienstverlening wordt en hoe de toepasbare regels te borgen in de organisatie. Anderzijds ziet de opdracht op het inhoudelijk verbeteren van bestaande en het opstellen van nieuwe toepasbare regels.


Vereisten / knock-outcriteria

1. Aantoonbaar beschikbaar voor 24 uur per week;
2. Aantoonbare kennis van en werkervaring met toepasbare regels (licht duidelijk toe in het CV waar dit is opgedaan);


Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

3. Aantoonbare werkervaring met het inrichten van beheerorganisaties bij voorkeur voor toepasbare regels (35 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van toepasbare regels (35 punten);
5. Aantoonbare werkervaring als Projectleider op het gebied van de omgevingswet (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met juridische ruimtelijke regels (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre jij / de door jou aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen

Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk: ja

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 5 juni 2024 van 10.30 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 30 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.