Marktmeester

Logo van avri met gestileerde groene tekst met een veelkleurig vuurradontwerp eromheen.

Aanvraagnummer: 1756
Organisatie: Avri
Locatie: Avri
Uren per week: Gemiddeld 9 á 10 uur per week
Tarief: €45 - €65 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 17-07-2024
Optie tot verlenging: Ja, 2 maal 6 maanden
Sluitingsdatum: 17-06-2024 12:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Het zorgdragen voor de Organisatie van de zaterdagmarkt in Tiel:
• Zorgdragen voor een goede samenwerking tussen kooplieden, winkeliers, horeca
en gemeente.
• Toezicht op de naleving en handhaving van de geldende marktverordening en
marktregels.
• Signaleren van probleemsituaties en oplossen cq rapporteren.
• Organiseren van de op- en afbouw van de markt, fungeren als aanspreekpunt.
• Verantwoordelijk voor het sleutelbeheer van de energieaansluitingen op het
marktplein.
• Op de avond voor de markt en tijdens de marktdagen bereikbaar zijn.
• Administratie: O.a. Registratie van nieuwe standhouders en registratie van
geconstateerde overtredingen.
• Het marktbeleid handhaven. Indien marktkooplieden in overtreding zijn met het marktbeleid, dien je daadkrachtig op te treden en er zorg voor te dragen dat dit niet nogmaals gebeurd.


Verantwoordelijkheden

Het zelfstandig zorgdragen van de bovenstaande punten uit de opdracht omschrijving.


Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 17 juli 2024 tot en met 16 juli 2025 voor gemiddeld 9 á 10uur per week (de werkzaamheden vinden veelal plaats op zaterdagen, marktdag). De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 maal 6 maanden. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe. Graag alle gevraagde onderdelen in te vullen.

Ervaring als marktmeester

Minimaal MBO opleiding


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 50 %
Gewicht van kwaliteit : 50 %
Uitleg gunningscriteria

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

40 %

Minimaal MBO opleiding

40 %

Ervaring als marktmeester

20 %

Zelfstandig kunnen werken


Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 45,00
Maximaal: € 65,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Gestelde eisen zullen worden besproken.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De interviews (Telefonisch of fysiek) zullen plaatsvinden op donderdag 20 juni 2024.
Gelieve hier rekening mee te houden.