Medior data engineer

Logo van veiligheidsregio utrecht met een gestileerd rood en geel schild naast de naam van de organisatie in zwarte tekst.

Aanvraagnummer: 865
Organisatie: Veiligheidsregio Utrecht
Locatie: Utrecht
Uren per week: 36 per week
Tarief: €125 per uur
Duur van de opdracht: t/m 30 november 2024
Regio: Utrecht
Startdatum: 01-05-2024
Optie tot verlenging: 2 maal 3 maand(en)
Sluitingsdatum: 19-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Wij dragen bij aan veiligheid. Elke dag weer, steeds beter.
De Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor alle 26 Utrechtse gemeenten in de provincie Utrecht. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s van risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. Lees meer over wie wij zijn en wat we doen.

Of je nu branden blust of werkt op kantoor: bij de VRU werken mensen met een passie. Een passie om levens te redden, om incidenten te voorkomen en te bestrijden. Mensen met een helder hoofd en een hart dat klopt voor de goede afloop. Dienstbaar, deskundig, alert en adequaat.

Opdracht
De VRU heeft de ambitie om een datagedreven organisatie te worden. Enerzijds ten aanzien van de interne bedrijfsvoering en sturing. En anderzijds in het creëren van een informatiepositie die de primaire opdracht op de veiligheidsfuncties (crisisbestrijding, -beheersing en – preventie) versterkt. In 2021 is hiervoor een BI-programma gestart. Inmiddels is er een datawarehouse opgezet (gemodelleerd als Data Vault) in de Azure cloud en zijn er diverse PowerBI-dashboards opgeleverd. De volgende stap, het vormen van een BICC, is ook gestart. Dit BICC bestaat uit een centraal BI-team dat de back end verzorgt en decentrale PowerBI-ontwikkelaars die de klantvraag van de diverse organisatieonderdelen vertaalt naar dashboards. Daarnaast zijn er twee product owners. Het decentrale BI-team werkt in driewekelijkse sprints.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 19 april 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Competenties

  • Proactief;
  • Flexibel;
  • Pragmatisch;
  • Communicatief sterk;
  • Teamplayer;
  • Zelfstandigheid.

De kandidaat beschikt over expertise op het gebied van Data Vault en dimensionele datamodellering, ETL en de opzet van een datawarehouse. We willen stapsgewijs het datawarehouse verder uitbreiden en zijn tegelijkertijd bezig om de ontsluiting van data voor de organisatie via datamarts te realiseren. Voor dit traject zoeken we een data engineer met ruime ervaring in back-end ontwikkeling die met ons verder gaat bouwen aan onze ambities op het vlak van BI.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Data Engineer op het gebied van ontwerp en ontwikkeling van een datawarehouse, data-integratie en -modellering in de afgelopen 5 jaar (benoem dit duidelijk in het cv);
2. Minimaal 6 maanden aantoonbare werkervaring met de modelleringstechniek Data Vault (benoem dit duidelijk in het cv);
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met zowel Microsoft Azure Data Factory, Microsoft Azure SQL als Database als Microsoft Azure DevOps (benoem dit duidelijk in het cv);
4. Aantoonbare kennis van en werkervaring met Microsoft Azure op het gebied van BI (benoem dit duidelijk in het cv);
5. Minimaal 6 maanden aantoonbare ervaring bij een veiligheidsregio die multi is ingericht (brandweer, risicobeheersing en crisisbeheersing);
6. Aantoonbare werkervaring met werken in een BI-competence centre (benoem dit duidelijk in het cv);
7. Aantoonbare werkervaring met ontwikkelen in een DevOps team (benoem dit duidelijk in het cv);
8. Nederlandstalig, voertaal bij de VRU is de Nederlandse taal;
9. Een maximum uurtarief van € 125 exclusief btw / inclusief reiskosten woon-werkverkeer.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
10. Minimaal 6 maanden ervaring bij een van de G4-veiligheidsregio's (70 punten);
11. Aantoonbare werkervaring met scrum/agile werken (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
12. Aantoonbare kennis van en werkervaring met Row Level Security (RLS) (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr. Op dinsdag wordt er fysiek samengewerkt op kantoor (Utrecht), de overige dagen worden onderling fysiek of vanuit huis ingevuld, maar minimaal 2 dagen op kantoor.

Planning
De fysieke/ digitale gesprekken bij de VRU zijn gepland op maandag 22 april 2024 tussen 14.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 19 april 2024, in de middag bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De VRU vraagt bij aanvang van de opdracht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Hiervan moet een kopie, samen met het tonen van een ID-bewijs, worden overhandigd op de eerste werkdag.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor VRU komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.