Omgevingsmanager CID-Binckhorst/Geestbrugweg e.o.

Logo van rijswijk met een gestileerde blauwe leeuw naast een schild en een tak met bladeren op een witte achtergrond.

Aanvraagnummer: 1276
Organisatie: Gemeente Rijswijk
Locatie: Rijswijk
Uren per week: 16 per week
Tarief: €110 per uur
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: 01-06-2024
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 15-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie

Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Werken voor Rijswijk betekent werken voor een gemeente met een dorps karakter en grootstedelijke uitdagingen in een regio die altijd in beweging is. Hier kunnen bijna 60.000 inwoners, ondernemers en bezoekers van Rijswijk prettig én gezond wonen, werken én meedoen. De missie van de gemeentelijke organisatie is: ‘De verantwoordelijkheid om het fantastisch te doen voor Rijswijk’.

In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 500 medewerkers in 35 verschillende teams, verdeeld over 5 domeinen. We werken op basis van eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dit biedt de kans om in teams nauw samen te werken aan het realiseren van (maatschappelijke) doelen. Het gaat daarbij vooral om het behalen van resultaat, waarbij flexibiliteit en creativiteit belangrijke eigenschappen zijn. Onze kernwaarden zijn Toegewijd, Betrokken, Betrouwbaar en Deskundig.

Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.

Opdracht

Het project Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst wordt aangestuurd door de gezamenlijke opdrachtgevers (3 gemeenten, rijk, provincie en MRDH) middels een extern IPM-team. De omgevingsmanagers en communicatieadviseurs van de opdrachtgevers zijn vertegenwoordigd in de projectgroep Team Omgeving. Je bent verantwoordelijk voor het deelproject in Rijswijk; herinrichting van de Geestbrugweg, de kruising met de Haagweg en aansluitend aan de Geestbrugweg het winkelcentrum van ‘Oud-Rijswijk’, en de verbinding met het totale mobiliteitsproject CID-Binckhorst. De bestuurlijke aandacht is groot.

Voor meer informatie: https://binckhorstbereikbaar.nl en College stelt uitgangspunten vast voor herinrichting Geestbrugweg in voorbereiding op toekomstige tramverbinding | Gemeente Rijswijk

Als Omgevingsmanager ligt je focus op het integrale (her)inrichtingsproject Geestbrugweg e.o. en je rol als vertegenwoordiger van de gemeente Rijswijk in het omgevings- en communicatieteam van de projectorganisatie. Je ondersteunt en adviseert de projectleider van het projectteam en de teammanager.

Je bent de intermediair tussen de projectorganisatie en de stakeholders in de projectomgeving. Door interactie en participatie met de omgeving, bouw je aan begrip en vertrouwen wat resulteert in een effectieve samenwerking met alle betrokken partijen. Je informeert de projectorganisatie en het projectteam over onderwerpen die je hebt gesignaleerd in de omgeving. Door het organiseren van inspraak- en participatiemomenten, zorg je voor maatschappelijke inbedding. Je onderhoudt contact met de belanghebbenden en acteert proactief op ontwikkelingen die in de omgeving leven zodat draagvlak voor het beleid gewaarborgd blijft. Je zorgt voor afstemming met het beleid, andere projecten en omgevingsmanagers van andere projecten.

Vereisten/knock-out criteria


1. Een afgeronde opleiding op hbo-bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als strategisch omgevingsmanager bij een overheidsinstelling;
3. Aantoonbare werkervaring met het organiseren van participatie en communicatiebijeenkomsten in een politieke omgeving;
4. Beschikbaar per 1 juni 2024 voor 16 uur per week gedurende deze gehele opdrachtduur incl. verlengingen;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)


5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Omgevingsmanager in ruimtelijke projecten en – processen (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv met 2 voorbeelden) (35 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het organiseren van inspraak- en participatietrajecten binnen ruimtelijke projecten en – processen (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv met 2 voorbeelden) (30 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als omgevingsmanager binnen een gemeente (25 punten);
8. Maximaal uurtarief van €110,- exclusief btw/inclusief reiskosten woon-werk verkeer en Fee Flextender (10 punten).

Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen


De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: idd dinsdag.

Planning


De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 22 mei 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 21 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.