Omgevingsmanager regio projecten

Logo van provincie Flevoland met een gestileerde vogel in blauw en groen met de naam ernaast.

Aanvraagnummer: 605
Organisatie: Provincie Flevoland
Locatie: Lelystad
Uren per week: 32 - 36 per week
Tarief: €120 per uur
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Flevoland
Startdatum: 01-05-2024
Optie tot verlenging: 2 maal 12 maand(en)
Sluitingsdatum: 04-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
De provincie Flevoland heeft als ambitie om het werkgeversmerk goed neer te zetten op de arbeidsmarkt en zich te onderscheiden van andere werkgevers. Je komt in een lerende organisatie terecht waarin de professionaliteit van de medewerkers centraal staat. Medewerkers van de provincie Flevoland kenmerken zich als aanpakkers, sterk in samenwerken en flexibel. En ze hebben een gezamenlijk doel voor ogen: ervoor zorgen dat het in Flevoland fijn werken, wonen, reizen en recreëren is. Wij willen een inclusieve organisatie zijn waarin we elkaar helpen en zorgen voor een klimaat waarin iedereen zich gehoord voelt en kan werken aan de eigen ontwikkeling. Samen realiseren we de maatschappelijke opgaven waar we als organisatie voor staan.

Opdracht
De Regioprojecten
De Regioprojecten zijn onderdeel van de provinciale programma’s Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (p-MIRT) en Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur (MBVI) van de provincie Flevoland. Deze documenten vormen tezamen een jaarlijks terugkerend meerjarig uitvoeringsprogramma, waarin – onder meer – de projecten staan beschreven die het Expertiseteam Projectbureau Infra in uitvoering heeft of op termijn in uitvoering zal nemen. Voor inzage in de Regio-projecten wordt verwezen naar Verkeer en vervoer - Provincie Flevoland

De opdracht
Wij zoeken een omgevingsmanager die in staat is het omgevingsmanagement voor de provinciale infrastructurele regioprojecten te verzorgen. Regioprojecten zijn projecten met een gemiddelde doorlooptijd van 2 jaar en met een uitvoeringsperiode die vaak tussen de 4 weken en 4 maanden ligt. Op enig moment zijn er zo’n 30 regioprojecten “actief”, zijnde in voorbereiding, uitvoering of afronding.

De nadruk van de functie ligt op het stakeholdermanagement. De stakeholders zijn zowel intern – van het eigen expertiseteam alsook andere expertiseteams – als extern. Bij externe stakeholders gaat het om andere (semi-)publieke organisaties, maar ook bewoners, bedrijven, (belangen)verenigingen en de politiek. Hierbij is het van belang dat de omgevingsmanager goede communicatieve vaardigheden heeft, om relaties met deze partijen op te bouwen en te onderhouden.

Daarnaast heeft de omgevingsmanager voor de regioprojecten de trekkersrol in het proces rondom “klanteisen”: het ophalen van klanteisen, afstemming zoeken met het (technisch) projectteam en het opstellen van de klanteisenspecificatie (KES).

In samenspraak met de projectleider wordt bepaald of de omgevingsmanager werkzaamheden rondom vergunningen en kabels en leidingen zal verzorgen. Ervaring hiermee is daarom een  pré.

De regioprojecten worden uitgevoerd volgens de geldende processen in ons kwaliteitsmanagementsysteem. De omgevingsmanager werkt daarnaast nauw samen met en levert input aan de communicatieadviseur voor de communicatie rondom de regioprojecten. Ook dient de omgevingsmanager gevoel te hebben voor de politieke omgeving waarin wordt gewerkt: hij/zij kan hierin de kansen en risico’s herkennen. Ervaring met projecten in het civiele domein is een pré.

In deze rol zul je samenwerken met de andere omgevingsmanagers om gezamenlijk het omgevingsmanagement binnen de regio’s door te ontwikkelen. Binnen de regioprojecten is de functie van omgevingsmanager relatief nieuw. Voor de overige twee regio’s zijn sinds kort twee junior omgevingsmanagers vast in dienst. Van de omgevingsmanager wordt verwacht dat hij/zij voldoende kennis en ervaring heeft om voor hen als sparringspartner te fungeren. Er wordt tevens verwacht van de omgevingsmanager dat hij/zij samen met de junior omgevingsmanagers het omgevingsmanagement van de regioprojecten verder op- en uitbouwt.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 4 april 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Competenties

 • Klantgericht;
 • Communicatieve vaardigheden;
 • Proactief;
 • Teamspeler;
 • Gestructureerd;
 • Nauwgezet.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met stakeholdermanagement bij een (semi-) publieke organisatie, specifiek ervaring met bewoners, (vaar)weggebruikers en bedrijven (50 punten);
a. Tot 1 jaar aantoonbare werkervaring (0 punten);
b. 1 tot 3 jaar aantoonbare werkervaring (30 punten);
c. 3 jaar of meer aantoonbare werkervaring (50 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het coachen van omgevingsmanagers (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar in het omgevingsmanagement binnen regionale infrastructurele projecten (benoem tenminste 2 projecten duidelijk in het cv.) (20 punten);
10. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaren met conditionering (vergunningen, kabels & leidingen) binnen regionale infrastructurele projecten (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Bij uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld, Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
2. Uurtarief maximaal € 120,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender;
3. Een afgeronde bachelor opleiding op minimaal hbo-niveau;
4. Aanwezigheid in ieder geval op dinsdag, woensdag en donderdag, overige beschikbaarheid/uren zijn in overleg. Werktijden kunnen mogelijk variëren;
5. Beschikbaar per 1 mei 2024 voor 32 - 36 uren per week gedurende de looptijd van de opdracht;
6. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk).

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: dinsdag, woensdag en donderdag, de andere dag in overleg. De opdracht wordt vervuld gedurende 52 weken. Rekening wordt gehouden met een periode voor verlof – waarin de Opdracht dus niet wordt uitgevoerd door Opdrachtnemer – van 6 weken, en dit geldt ook voor de verlengingen.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 2 april 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 3 april 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De fysieke gesprekken bij de provincie zijn gepland op donderdag 11 april 2024 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 10 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl . Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.
 • De provincie Flevoland is niet verplicht de Opdracht te gunnen.

De provincie Flevoland behoudt zich het recht voor het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de Opdracht niet te gunnen.

Door deel te nemen aan of in te schrijven op deze aanbestedingsprocedure stemt deelnemer in met alle voorwaarden van deze uitvraag.