Plantmanager AWK

Logo van waterschap noorderzijlvest met blauwe tekst en een gestileerd blauw en groen golfdessin.

Aanvraagnummer: 1317
Organisatie: Waterschap Noorderzijlvest
Locatie: Waterschap Noorderzijlvest
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Groningen
Startdatum: 1-6-2024
Optie tot verlenging: 3 x 3 maanden
Sluitingsdatum: 22-05-2024 17:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland voor veilig leven met water, schoon water, gezuiverd water en voldoende water in elk seizoen. Voor onze 300 medewerkers gaat een gezonde en toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving van de ongeveer 383.000 inwoners in ons gebied boven alles. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun eigen vakgebied en passie.

Voor het team Beheer Afvalwaterketen zijn wij op zoek naar een enthousiaste en deskundige

Plantmanager RWZI Garmerwolde (36 uur per week)

De rioolwaterzuivering van Garmerwolde is de grootste zuivering van waterschap Noorderzijlvest en een van de grootste zuiveringen in Nederland en verzorgt de afvalwaterbehandeling van de stad Groningen en directe omgeving. Daarnaast wordt er op deze zuivering het zuiveringsslib van de waterschappen Hunze & Aas en Noorderzijlvest verwerkt.

De komende tijd staan er diverse projecten op de rol vanuit het perspectief van duurzaamheid, innovatie en versteviging van de dagelijkse bedrijfsvoering. Daarnaast is er een grote opgaven voorzien in het groot onderhoud dat tegelijkertijd moet plaatsvinden. Dit zorgt voor druk op veiligheidsaspecten, financiën, belasting van medewerkers en heeft effect op het resultaat van de zuivering en slibverwerking

De plantmanager is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de RWZI Garmerwolde, maar ook nauw betrokken bij de ontwikkelingen op de andere RWZI’s en Rioolgemalen binnen Noorderzijlvest. Dit houdt enerzijds in dat je je bezighoudt met de bedrijfsvoering van de zuivering. Wanneer er knelpunten zijn, ben jij het eerste aanspreekpunt voor medewerkers. Je denkt mee en adviseert om te komen tot een oplossing en je hebt een coördinerende rol in de uitvoering. Ook wanneer er besluiten genomen worden die geïmplementeerd moeten worden in de bedrijfsvoering ben jij aan zet. Anderzijds speel je een verbindende rol tussen de verschillende ontwikkelingen die vanuit de teams Strategie, Plannen en Projecten, Technisch Onderhoud en Beheer komen. Je bent hiervoor het aanspreekpunt voor de verschillende opdrachtgevers. Door alle ontwikkelingen goed in beeld te brengen, leg je de noodzakelijke koppelingen en signaleer je eventuele kansen of tegenstrijdigheden. Daarvoor maak je samen met genoemde teams en actoren een uitvoeringsprogramma voor Garmerwolde, waarin je ook de link met bedrijfsvoering borgt, zodat de nieuwe ontwikkelingen uiteindelijk bijdragen aan het grote doel: zorgen dat de RWZI draaiende blijft en voldoet aan de eisen nu en in de toekomst.

Om de interacties tussen de bovenstaande ontwikkelingen in goede banen te leiden, zoeken we een technisch onderlegde bruggenbouwer en samenwerker, met een stevige en gefundeerde eigen mening, bij voorkeur met ervaring in de (afval)waterwereld die voor RWZI Garmerwolde verantwoordelijk is in het team Beheer Afvalwaterketen.

Wat ga je doen?

 • Je analyseert en kanaliseert informatie zodat je kunt besluiten in dagdagelijkse sturing en hebt hierbij oog voor verbetering. Recente voorbeelden:
  • Coördinatie op energieverbruik op de zuivering en optimalisatie daarin;
  • Effluentkwaliteit verbeteren voor de gehele zuivering conform vergunde specificaties;
  • Veiligheidsaspecten bij de uitvoering van projecten en planmatig onderhoud.
 • Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeringsprogramma voor RWZI Garmerwolde voor de komende jaren dat je afstemt met opdrachtgevers, technologen, projectleiders, beheerders en extern (bijv. leveranciers) en handhavende instanties.
 • Je zorgt dat de juiste kwaliteit gezuiverd water en slibkoek geleverd wordt;
 • Je rapporteert mondeling en schriftelijk aan de bredere stuurgroep van de afvalwaterketen en de teamleider Beheer Afvalwaterketen.
 • Je zorgt voor de implementatie van besluiten in de bedrijfsvoering;
 • Je neemt de leiding of neemt deel aan overleggen over (het samenstel van) initiatieven zoals de bouw van de slibkoekoverslag, plaatsing van de vierde membraanfilterpers en pilotinstallatie medicijnrestenverwijdering.

Kandidaatomschrijving

 • Minimaal een afgeronde relevante HBO opleiding zoals Civiele techniek, Milieukunde, Bedrijfskunde of Werktuigbouw;
 • Minimaal 3 jaar ervaring met team- of projectleiding;
 • Focus op spanningsveld tussen veiligheid en resultaten;
 • Ervaring in (afval)waterwereld.

Je competenties en talenten

 • Je hebt overtuigingskracht en bent standvastig;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, kan goed omgaan met verschillende belangen;
 • Je bent in staat om analytisch en planmatig te werken, maar kunt ook omgaan met ad-hoc situaties;
 • Naast proactief, ben je klant- en resultaatgericht;
 • Je bent omgevingsbewust, toegankelijk en nieuwsgierig;
 • Je hebt tact en je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP
Bij deze opdracht is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp'er / DGA.
Zzp'ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen kunnen zich laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, dat dan de offerte indient.

Algemene inkoopwaarden:

Voor deze opdracht zijn de AWVOODI 2018 van toepassing deze zijn beschikbaar op de website via onderstaande link:

https://www.noorderzijlvest.nl/inkoop-en-aanbesteding

Indexering tarief:

Het door u aangegeven tarief kan na minimaal 12 maanden jaarlijks worden geïndexeerd op basis van de CBS prijsindex (CBS indexering, Dienstenprijzen, commerciële dienstverlening en transport, Architecten en Ingenieurs (71), waterbouw (711216)).

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83760NED/table?ts=1533643636692

Eisen

Opleiding

Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO opleiding zoals Civiele techniek, Milieukunde, Bedrijfskunde of Werktuigbouw.

Werkervaring

Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring met team- of projectleiding.

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 25 %

Motivatiebrief

Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

De brief dient door de kandidaat zelf geschreven te worden. De kandidaat dient gemotiveerd aan te geven waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht en voldoet aan de competenties (door middel van voorbeelden). De brief wordt door de opdrachtgever getoetst aan de hand van de omschreven functietaken en/of competenties zoals verwoord in de kandidaat- en/of opdrachtomschrijving.


Weging: 25 %

Werkervaring (afval)waterwereld

Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring in (afval)waterwereld. Let op: benoem dit letterlijk in de tekst en maakt dit duidelijk door bijv. geel te arceren.
Weging: 10 %

Leidinggevende ervaring

Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring in de afgelopen 6 jaar
Weging: 15 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De kandidaat wordt gedurende het gesprek getoetst op de gevraagde kennis, ervaring en competenties zoals beschreven in de kandidaat en/of opdrachtomschrijving. Daarnaast wordt er beoordeeld of de kandidaat past binnen de organisatie en/of er een klik is met de kandidaat.

De kandidaat waarop de keuze valt, scoort 25% voor het gesprek. De kandidaten die afgewezen worden naar aanleiding van de gevoerde gesprekken, scoren 0% voor het gesprek.

Weging: 25 %

Interviewplanning

Het waterschap nodigt maximaal 3 kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek op 30 mei 2024. Wij verzoeken de kandidaten uitdrukkelijk rekening te houden met deze periode.

Wanneer u op 24 mei 2024 voor 12.00 uur nog geen uitnodiging heeft ontvangen via het DAS Groningenhuurtin.nl, behoort u niet tot de eerste selectie voor de gespreksronde.
Contact over de opdracht en/of de procedure loopt uitsluitend via het DAS Groningenhuurtin.nl. Wij verzoeken u dan ook geen contact met het waterschap op te nemen.

Heeft u zich nog niet geregistreerd als aanbieder op www.Groningenhuurtin.nl, dan adviseren wij u hiervoor op korte termijn zorg te dragen. U kunt helaas zonder registratie géén offertes indienen voor de lopende opdrachten. Na goedkeuring van de registratie kunt u via www.Groningenhuurtin.nl offertes indienen voor nieuwe opdrachten.