Procesbegeleider / projectleider Gelders Ondergrond Overleg

Logo van Omgevingsdienst Veluwe met een gestileerd abstract ontwerp in blauw, groen en bruin naast de naam van de organisatie.

Aanvraagnummer: 1567
Organisatie: Omgevingsdienst Veluwe
Locatie: Omgevingsdienst Veluwe
Uren per week: 8-12 uur per week
Tarief: €110 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: mogelijkheid tot verlengen van 2 x 1 jaar.
Sluitingsdatum: 31-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Voor de ondersteuning van het kennisnetwerk Gelders Ondergrond Overleg is Omgevingsdienst Veluwe opzoek naar een procesbegeleider / projectleider.

Het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) is een samenwerking tussen provincie, gemeenten en omgevingsdiensten in Gelderland. Doel van die samenwerking is om de kennis over bodem en ondergrond te delen. Dat gaat over ontwikkelingen in beleid, regelgeving en techniek. In de komende periode is ondersteuning gewenst voor de taken onder de Omgevingswet.

Wij vragen u om drie ambtelijke werkgroepen te begeleiden die zich bezig houden met beleid en uitvoering van taken onder de Omgevingswet. Het betreft de werkgroepen voor implementatie van de Omgevingswet, Voorbeeldregels en Data & informatie.


Verantwoordelijkheden

  • Het coördineren van werkgroepen: organiseren van afstemming, agenda-zetting en opleveren resultaten door werkgroepen.
  • Betrokkenheid houden van afgevaardigden van gemeenten, omgevingsdiensten en provincie voor deelname in de werkgroepen.
  • Communiceren van activiteiten en resultaten binnen het GOO: via uw deelname aan het strategisch overleg (6-wekelijks), lunchoverleg (2-wekelijks) en waar nodig overige afstemming met de coördinator van het GOO.
  • Overige advisering van het GOO aangaande bestuurlijke aspecten en landelijke ontwikkelingen in de kennisinfrastructuur.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf ca. 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024 voor ongeveer 8-12 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe.

Minimaal een afgeronde relevante WO-opleiding.

Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als proces- of projectleider op het gebied van beleidsvorming voor bodem en ondergrond

Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen of in opdracht van de overheid.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 40 %
Gewicht van kwaliteit : 60 %
Uitleg gunningscriteria

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

35 %

Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in proces- en projectmatig werken.

35 %

Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in samenwerkingsverbanden van overheden.

30 %

Politiek bestuurlijke sensitiviteit en gevoel voor verhoudingen, structuren en besluitvormingstrajecten.


Gunningscriterium Prijs

Maximaal: € 110,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

  • verbindend
  • resultaatgericht
  • communicatiefvaardig
  • bestuurlijksensitief


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De interviews zullen plaatsvinden op 14 juni 2024; 9:30-11:30 uur. Gelieve hier rekening mee te houden.