Projectleider Braassemerland

Logo van de gemeente Kaag en Braassem, met een gestileerd paars kruis naast de tekst in groen en paars.

Aanvraagnummer: 1410
Organisatie: Gemeente Kaag en Braassem
Locatie: Kaag en Braassem
Uren per week: 36 per week
Tarief: €125 per uur
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 4 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 24-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  Organisatie

Kaag en Braassem is een kleine organisatie in een uitgestrekt gebied, midden in het Groene Hart. De gemeente telt elf dorpskernen rondom het vele groen, mooie molens én de twee grote wateren het Braassemermeer en de Kagerplassen. Sport, verenigingsleven, bloementeelt en hart voor historie zijn enkele kenmerken van de gemeente en haar inwoners.


Opdracht


Als Projectleider Braassemerland ben je verantwoordelijk voor de inventarisatie van uit te voeren opgaven binnen het project. Daarnaast is het jouw taak om een grondige weging te maken van de belangen, voorstellen te doen voor prioritering en planning, en te fungeren als belangrijkste schakel tussen het projectteam, de organisatie (in het team beheer en projecten) en het bestuur.

Werkzaamheden:
- Leiden en coördineren van het gehele ontwikkelingsproces van het Braassemerland-woongebied, inclusief planning, budgettering, vergunningen, ontwerp en bouw. In feite wordt dit door de projectorganisatie Braassemerland uitgevoerd. De gemeente /gemeentelijke projectleider moet dit ontwikkelingsproces toetsen en faciliteren. Dat vraagt om afstemming/overleg, een integrale blik, borgen van gemeentelijke ambities/beleidsdoelstellingen in de gebiedsontwikkeling en centraal aanspreekpunt voor de VOF. Om dit te kunnen doen is aansturing/coördineren van een gemeentelijk team nodig.
- Sparringpartner voor ambtelijk opdrachtgever en bestuur (opzet, inhoud, voortgang, besluitvorming (incl. bestuurlijke besluitdocumenten)).


Vereisten / knock-outcriteria


1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten.
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider binnen gebiedsontwikkeling;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met civieltechnische projecten (licht dit duidelijk toe in het CV);


Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met stakeholdermanagement (benoem in het cv minimaal 1 project, waarbij er met minimaal 2 verschillende belanghebbende groepen gewerkt is, op het gebied van gebiedsontwikkeling); (35 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider gebiedsontwikkeling/RO binnen een gemeentelijke instelling (30 punten);
6. Een maximum uurtarief van € 125,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer. (35 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre jij / de door jou aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk: ja, deels


Planning

De gesprekken bij de opdrachtgever worden gepland op woensdag 29 mei om 15:00 uur en donderdag 30 mei tussen 13:30 en 15:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 27 mei 2024. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.


Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).