Projectleider ingenieursbureau

Logo van purmerend met een gestileerde groene en blauwe stierenkop naast de merknaam in vet, schreefloos lettertype.

Aanvraagnummer: 840
Organisatie: Gemeente Purmerend
Locatie: Purmerend
Uren per week: 32-36 per week
Tarief: €90 - €110 per uur
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 12 maand(en)
Sluitingsdatum: 22-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden waarin onze inwoners centraal staan. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je collega’s vinden we belangrijk.

Opdracht
Als team ingenieursbureau dragen we met zorg en aandacht bij aan het nog mooier maken van onze openbare buitenruimte. In het team werken 45 medewerkers  aan realisatie van verschillende projecten vanuit teams Beheer, Vastgoed en Ontwikkeling. We werken projectmatig aan het ontwerp, de voorbereiding en uitvoering van uiteenlopende projecten, van het duurzaam renoveren van speelplekken, het herinrichten en bouwen van nieuwe wegen, het realiseren van een nieuwe ondergrondse parkeergarage, tot het renoveren of bouwen van civiele kunstwerken. Door toename van het aantal projecten in asfalt- en wegonderhoud is er ruimte voor een projectleider.

Het ingenieursbureau is dé interne opdrachtnemer van het Ruimtelijke Domein. Als projectleider ingenieursbureau ben je verantwoordelijk voor meerdere projecten in de openbare buitenruimte van Purmerend. Naast coördinerende werkzaamheden op inhoudelijk- maar ook op procesmatig niveau bewaak je de kwaliteit en planning rondom jouw projecten. Je vindt het een uitdaging op duidelijke doelen te stellen en mensen met elkaar te verbinden, je organiseert en communiceert gemakkelijk  met interne collega’s en externe belanghebbende. Kortom, in jouw rol is er veel ruimte voor vrijheid, creativiteit en ontwikkeling.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 22 april 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Competenties

  • Je bent ambitieus en resultaatgericht;
  • Je hebt gevoel voor innovatieve samenwerking zowel met bewoners als met ondernemers;
  • Je bent een stevige maar empathische gesprekspartner op alle niveaus;
  • Je beschikt over politieke en bestuurlijke sensitiviteit;
  • Je bent van nature nieuwsgierig en functioneert optimaal in een snel veranderende omgeving;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 15 jaar als projectleider of projectmanager rondom civiele kunstwerken, rioolvervanging én asfaltering binnen de openbare buitenruimte (50 punten);
4. Maximaal uurtarief van € 110,00 - Incl. reiskosten woon-werk en fee Flextender (30 punten);
a. Uurtarief hoger dan €110,- (0 punten);
b. Uurtarief tussen €105,- en 110,- (15 punten);
c. Uurtarief tussen €100,- en 104,99 (20 punten);
d. Uurtarief tussen €95,- en €99,99,- (25 punten);
e. Uurtarief tussen €90,- en €94,99,- (30 punten);
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar bij een gemeente met meer dan 80.000 inwoners (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als projectleider of projectmanager;
2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van techniek / civiel.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: [Plaats hier de werkdagen].

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 25 april tussen 09.30 uur en 12.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 23 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.
In de periode van 8 april 2024 tot 1 september 2024 vinden er werkzaamheden aan de A7 plaats met verkeershinder tot gevolg. Wij adviseren daarom zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen en niet met de auto. Check in ieder geval van te voren goed je reistijd.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).