Projectleider Procesmatig werken

Logo van gemeente waterland met gestileerde blauwe letters "w" en "m" met daaronder watergolfmotief.

Aanvraagnummer: 837
Organisatie: Gemeente Waterland
Locatie: Monnickendam
Uren per week: 32 per week
Tarief: €110 per uur
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 01-05-2024
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 19-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
De gemeente Waterland is een (relatief) kleine gemeente. Typerend voor onze organisatie is het ‘ons kent ons’ gevoel en de korte, informele lijnen. Het enige constante is verandering en dat is voor de gemeente Waterland niet anders.

Opdracht
De belangrijkste doelen die wij met het project 'Procesmatig werken' willen bereiken zijn:

  • De gegevenshuishouding is én blijft dusdanig op orde dat we bij het uitvoeren van onze taken kunnen vertrouwen op de juistheid, actualiteit en integriteit van de daarbij gebruikte gegevens;
  • Er is organisatie breed een onomkeerbare professionaliseringslag teweeg gebracht.

Hiermee borgen we dat enerzijds inwoners en bedrijven kunnen vertrouwen op het juist verwerken van (ook) hun gegevens en anderzijds management en bestuur kunnen vertrouwen op de gegevens waarvan zij voor besluitvorming afhankelijk zijn.

Om deze doelen te behalen zoeken wij een Projectleider Procesmatig werken die grote stappen kan zetten in het procesmatig werken binnen onze gemeente, waarbij het organiseren van ‘ zaakgericht werken ’ een actuele uitdaging is. De recente aankoop van een nieuw zaaksysteem, te weten: zaaksysteem.nl en de voorbereiding op de overstap zijn een middel om deze doelen te behalen. Naast de implementatie van procesmatig werken in de organisatie is de technische migratie minstens zo belangrijk.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 19 april 2024, 9:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Competenties
In Waterland zijn belangrijke competenties lef, verbinding, vertrouwen en nieuwsgierigheid. Voor deze opdracht komen daar verantwoordelijkheid, analytisch vermogen, samenwerken en kwaliteitsgerichtheid bij.

Gunningscriteria (wensen) te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Projectleider (35 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Informatieadviseur (35 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het leiden van de implementatie van zaaksysteem.nl (20 punten);
8. Maximaal uurtarief van € 110,- excl. BTW, inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (5 punten);
9. Kandidaat is beschikbaar voor 32 uur per week (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-out criteria
1. BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en mobiel;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Aantoonbare werkervaring als projectleider op het gebied van informatievoorziening (geef één voorbeeld aan in cv);
4. Kandidaat is bereid om minimaal 60% van de werktijd op kantoor te werken.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg met opdrachtgever, waarvan in ieder geval minimaal 60% op locatie Gemeentehuis, gemeente Waterland.

Planning
De gesprekken bij de gemeente (op locatie gemeentehuis Waterland, Monnickendam) zijn gepland op vrijdag 26 april 2024 in de ochtend. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 25 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • Voor de uitvoering van de opdracht is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.