Projectleider Stroomlijning

Logo van ZonMw, met een gestileerd blauw dubbelvleugelontwerp links van de tekst "ZonMw" in grijs.

Aanvraagnummer: 1269
Organisatie: ZonMw
Locatie: Den Haag
Uren per week: 32 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 12 maand(en)
Sluitingsdatum: 16-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Opdracht

De opdracht omvat:

  • Opstellen van een plan van aanpak, in afstemming met de leden van het ontwerpteam en de overige change projecten;
  • Coördineren van het ontwerpteam en het aansturen van de 5 werklijnen binnen het project Stroomlijning, die onderling verbonden zijn en afhankelijkheden kennen. Het gaat hier om de inrichting en inregeling van vernieuwde programmeerprocessen, aanvraag- en beoordelingsprocessen, monitorings-, evaluatie- en verantwoordingssystemen;
  • Verantwoordelijkheid voor de oplevering van vast te stellen deliverables uit het ontwerpteam en werklijnen. Het gaat hier om toezien op kwaliteit, samenhang en uniformiteit van de producten die worden opgeleverd;
  • Zorgen voor afstemming met overige projectleiders van de change projecten voor een gemeenschappelijke integrale aanpak en releasekalender;
  • Bewaken van budget, capaciteit en middelen, risico’s in beeld brengen en mitigeren.

Daarbij val je rechtstreeks onder het MT lid dat verantwoordelijk is voor de “change” van de ZonMw organisatie.

Gunningscriteria

7. Aantoonbare certificeringen op het gebied van projectmanagement; (20 punten)
8. Aantoonbare werkervaring op het gebied van het standaardiseren van werkwijzen bij vergelijkbare organisaties; (40 punten)
9. Aantoonbare werkervaring met integraal / functioneel leidinggeven aan teams; (40 punten)

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: in onderlinge afstemming.

Planning

De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op locatie in Den Haag, de datum wordt op een later moment bepaald. Eventuele tweede gesprekken behoren tot de mogelijkheid en vinden ook plaats op locatie in Den Haag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • ZonMw verzoekt tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
  • ZonMw verzoekt tot het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag;
  • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding.