Projectleider Woo

Logo van gemeente IJsselstein met een rood en oranje abstract pixelontwerp naast de naam in donkerblauw lettertype.

Aanvraagnummer: 812
Organisatie: Gemeente IJsselstein
Locatie: IJsselstein
Uren per week: 16 tot 20 per week
Tarief: €125,00 per uur
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 3 maand(en)
Sluitingsdatum: 17-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie onderdeel
De gemeente IJsselstein is een stad in het zuidwesten van de provincie Utrecht. De stad telt ruim 33.000 inwoners en heeft een gezellig historisch hart waar de inwoners trots op zijn. De ambtelijke organisatie van de gemeente (GIJS) bestaat uit ruim 250 medewerkers verdeeld over 7 teams. GIJS werkt aan een bloeiend en toekomstbestendig IJsselstein, waar iedereen prettig kan wonen, werken en samenleven. GIJS staat voor betrouwbare dienstverlening, een benaderbare organisatie en heldere communicatie. De ambtenaren werken vanuit drie kernwaarden: vakmanschap, pragmatisch en samenspel. Samen met en voor ‘ons stadje’.

Opdracht
De gemeente IJsselstein wil de implementatie van de Woo projectmatig aanpakken om ervoor te zorgen dat de werkprocessen voldoen aan de kwaliteitseisen van de Woo. Daarom is de gemeente IJsselstein op zoek naar een projectleider om de implementatie van de Woo voor te bereiden en uiteindelijk (deels) in fases door te voeren.

Wat moet door de projectleider worden gedaan/opgeleverd?

 1. Het schrijven van een projectplan voor de implementatie van de Woo;
 2. Inrichten en realiseren van het project;
 3. Een robuust en reëel financieel (meerjarig) budget voor de diverse disciplines;
 4. Een realistische raming van capaciteit en looptijden van de in het projectplan benoemde deelprojecten (projectplanning);
 5. Coördineren van werkzaamheden die voortvloeien uit de te nemen stappen;
 6. Beschrijving van een in te richten projectorganisatie;
 7. Monitoren en sturen op voortgang van het traject (opstellen voortgangsrapportages);
 8. Identificatie risico’s met de mogelijke consequenties en uitgewerkte alternatieven c.q. beheersmaatregelen;
 9. De samenhang en/of afhankelijkheden met andere projecten in kaart brengen en beschrijven in het plan van aanpak;
 10. Aandacht vragen voor en bewustwording creëren binnen de organisatie voor de veranderingen binnen de organisatie met het oog op de implementatie van de Woo;
 11. Inrichten en leiding geven aan de projectorganisatie voor de actieve openbaarmaking, waarbij het proces en techniek van geautomatiseerd publiceren wordt gerealiseerd;
 12. Publicatie via een publicatieplatform en aansluiting op het landelijk platform.

Competenties
- Bestuurlijk sensitief;
- Resultaatgericht;
- Flexibel;
- Overtuigingskracht;
- Analytisch, accuraat,
- Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
- Proactief;
- Sterke adviesvaardigheden.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Een afgeronde opleiding hbo en of wo (25 punten);
a. afgeronde opleiding hbo (20 punten);
b. afgeronde opleiding wo (25 punten).
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring als projectleider met de implementatie van de Woo binnen een gemeente (40 punten);
8. Minimaal 3 aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar op het gebied van implementatie van wetgeving en/of informatievoorziening in primaire en bedrijfsvoering processen (35 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je/ de aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als projectleider met de implementatie van de Woo binnen een gemeente;
2. Een afgeronde opleiding Woo;
3. Een maximum uurtarief van €125,00 exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender.
4. Kandidaat is bereid om minimaal 1 dag per week fysiek op kantoor te werken;
5. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop.

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 19 april 2024 van 09.00 tot 12.00 uur via Teams . De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 18 april 2024. bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Gemeente faciliteert geen ‘mobile devices’ zoals laptop en telefoon.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien je de opdracht gegund krijgt, ontvang je een handleiding.