Tekst logo luidt "DE Publieke Partner" in vette letters, geflankeerd door horizontale lijnen boven en onder.

Projectmanager gebiedsontwikkeling

Logo van de gemeente Den Helder met een blauw schild met een wit streeppatroon, met daarbovenop een gele kroon, naast de tekst "gemeente DEN HELDER.

Aanvraagnummer: 858
Organisatie: Gemeente Den Helder
Locatie: Den Helder
Uren per week: 24 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 12-5-2024 t/m 31-12-2024
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 12-5-2024
Optie tot verlenging: 4 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 26-04-2024 17:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Ben jij de Projectmanager die ervoor zorgt dat de ruimtelijke ontwikkeling van Den Helder steeds meer vorm krijgt? Dankzij jouw advies zijn collega's in staat om een goede dienstverlening te leveren. De gemeente Den Helder staat voor grote uitdagingen in het ruimtelijke en economische domein de komende jaren: we gaan van "Krimp naar groei", ontwikkelen een perspectief voor het maritiem cluster, starten projecten in het kader van Helders perspectief en voeren de Omgevingswet in. Daarbij verlangen de inwoners een blijvend goede dienstverlening.

Om dit te bereiken, is de organisatiestructuur aangepast waarin teams de basis vormen evenals een toenemende programmatische aanpak en samenwerking tussen die teams om tot betere integrale oplossingen en keuzes te komen.

Het opgavegericht werken is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid van de medewerker en het werken in opgaveteams zijn belangrijke ingrediënten.

Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor realisatie van jouw eigen projecten en opgaven. Een bijzondere opgave is de ontwikkeling van Willem Alexanderhof. Een nog verder te ontwikkelen woonwijk in Julianadorp. Jij bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en de realisatie van de verschillende fases in dit project en adviseert het college.

Daarbij stel jij zelf je team samen, betrek jij je collega’s en stuur jij functioneel collega[1]vakspecialisten aan, waarmee je gezamenlijk het projectdoel bereikt. Jij bent verantwoordelijk, pro-actief en neemt het voortouw in de samenwerking met stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, verkeerskundigen, technisch beheerders, accountmanagers, enz.

Met de andere projectmanagers en Beleidsadviseurs werk je samen aan de ruimtelijke ontwikkeling van de stad, deel je jouw kennis en leg je verbindingen met andere relevante ontwikkelingen binnen Den Helder. Je houdt daarbij de belangen van andere partijen zoals bedrijven en bewoners in het vizier. Bovendien informeer en adviseer je de wethouder over de voortgang in jouw project en ben je tevens aanspreekpunt voor de betreffende portefeuillehouder.

Concreet ga je aan de slag met de volgende projecten:

  • Realiseren van een wildopvang
  • Realiseren van een onderwijslocatie
  • Ontwikkeling van een woningbouwlocatie


Weging prijsdeel: 20 %

Werkrvaring

De kandidaat heeft vijftien jaar ervaring als projectmanager gebiedsontwikkeling bij een gemeente.
Weging: 25 %

Opleiding

De kandidaat heeft bij voorkeur een afgeronde WO-opleiding in een civieltechnische richting.
Weging: 15 %

Ervaring

De kandidaat heeft ervaring met gebiedsontwikkelingen van scholen/onderwijslocaties. Geef dit duidelijk aan in het C.V.
Weging: 10 %

Coachen/begeleiden

De kandidaat heeft ervaring met het coachen/begeleiden van een projectorganisatie. Geef dit duidelijk aan in het C.V.
Weging: 10 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Tijdens het interview zullen wij de kandidaat toetsen op de volgende punten:
Werkervaring
Kennis
Competenties: toegankelijk, gestructureerd, communicatief vaardig

Weging: 20 %
De interviews vinden plaats in de laatste week van april