Projectondersteuner

Tekstlogo met de tekst "gm gooisemeren" in kleine letters, gestileerd in een paars verloopkleurenschema.

Aanvraagnummer: 920
Organisatie: Gemeente Gooise Meren
Locatie: Bussum
Uren per week: 8 per week
Tarief: €80 per uur
Duur van de opdracht: 4 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 06-05-2024
Optie tot verlenging: 2 maal 4 maand(en)
Sluitingsdatum: 26-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede-eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.

Opdracht
Jij ondersteunt de projectleider in een project van mobiliteit. Tot de taken behoren onder meer het plannen van afspraken, actie en besluitenlijst bijhouden, voorbereiden en uitwerken van bijeenkomsten. Ook het schrijven van voorstellen/ mails en nieuwsbrieven, opstellen enquêtes en het bijhouden van planning en opvolging van acties behoren tot de taken. Verder heb je ervaring in voorbereiden en organiseren van participatiebijeenkomsten inclusief het bedenken van werkvormen. Je bent een kei in notuleren, maakt opdrachtbrieven in orde en beantwoordt vragen van inwoners.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 26 april 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Competenties

 • Analytisch;
 • Een verbinder;
 • Stressbestendig;
 • Omgevingsbewust;
 • Accuraat.

Je kunt:

 • goed samenwerken;
 • goed luisteren;
 • goed zelfstandig werken.

Tot slot zoeken wij iemand die flexibel kan zijn in de inzet van de uren in rustige weken en piekweken.

Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectondersteuner (30 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar bij een gemeente (20 punten);
7. Aantoonbare kennis van- én werkervaring binnen projectteams op het gebied van verkeer of mobiliteit (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
8. Een maximum uurtarief van €80,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer werk-werkverkeer én parkeerkosten (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als projectondersteuner;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring bij een overheidsorganisatie;
3. Aantoonbare werkervaring met outlook en MS-teams (benoem dit duidelijk in het cv);
4. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg
Gooise Meren hanteert hybride werken als formele werkvorm. Richtlijn hierbij is een verdeling van 50/50 betreffende thuiswerken en op kantoor werken. Digitaal vergaderen vindt plaats via MS Teams. Als afspraken naar mening van de opdrachtgever het best live/ op kantoor plaats vinden, wordt van inschrijver verwacht dat hij daartoe bereid is en haar/zijn agenda voldoende flexibel is.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland van op dinsdag 30 april 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 29 april 2024 bericht. De gesprekken vinden bij voorkeur digitaal plaats. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

Overige informatie

 1. Opdrachtgever moet na gunning een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Voor start van de opdracht voldoet een bewijs van aanvraag van de VOG. De kosten voor de aanvraag van een VOG zijn voor Opdrachtnemer.
 2. Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 3. We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Gooise Meren komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.
 4. Het tarief van de aangeboden kandidaat staat vast tot en met 31 december 2024. Daarna kan er maximaal éénmaal per jaar een voorstel tot prijsaanpassingen aan de Opdrachtgever plaatsvinden van maximaal 2,5 %.
 5. Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2023/1062M.ind

o    U dient te beschikken over een G-rekening en NEN Certificering, 25% wordt er gestort op deze rekening. Bij geen NED-certificering wordt er 55% gestort op deze rekening.

6. 'Bring your own device' is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. Ipad.
7. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (Conform Waadi).