Regie Manager Bedrijfsvoering Sociaal Domein

Logo van Hilversum Mediastad, met een blauw schild met een geel propellerachtig symbool en de tekst "Hilversum Mediastad" in blauw en geel.

Aanvraagnummer: 1132
Organisatie: Gemeente Hilversum
Locatie: Hilversum
Uren per week: 16 per week
Tarief: €125 per uur
Duur van de opdracht: t/m 31 december 2024
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 07-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Opdracht
Ben jij een ervaren professional op het gebied van bedrijfsvoering en heb je affiniteit met het Sociaal Domein? Ben je in staat om een team samen te stellen en te leiden met als doel grip te krijgen op de bedrijfsvoering en kosten binnen het Sociaal Domein? Dan is de gemeente Hilversum op zoek naar jou!

Als Regie Manager Bedrijfsvoering ben je verantwoordelijk voor het samenstellen en leiden van een team dat zich richt op de bedrijfsvoering binnen het Sociaal Domein. Je speelt een cruciale rol in het verkrijgen van grip op de bedrijfsvoering en de kosten. Je onderkent dat bedrijfsvoering een breed begrip is waar beleid, uitvoering en financiën samen komen. Je hebt bewezen ervaring met succesvolle aanpakken bij andere gemeenten, waarbij je grip hebt gekregen op de bedrijfsvoering en kosten binnen o.a. de jeugdzorg.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het adviseren van het management en bestuur op strategisch niveau. Je analyseert financiële gegevens, maakt business cases en toekomstscenario's, levert een bijdrage aan de monitoring van beleid, inclusief beleidsevaluaties en brengt gedegen advies uit. Je signaleert problemen en kansen binnen de bedrijfsvoering en draagt bij aan het verbeteren van zowel de operationele als de financiële processen. Je rapporteert aan het management en bestuur over de financiële situatie en draagt bij aan de Planning en Control producten, zoals de begroting en managementrapportages.

Je werkt samen met verschillende disciplines (denk aan ICT, planning & control, beleid, HRM) en organisaties (denk aan regionale samenwerkingspartners) om tot integrale oplossingen te komen met respect voor ieders rol.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als (organisatie)adviseur binnen het sociaal domein (25 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar bij een gemeente (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring binnen het sociaal domein met jeugdzorg (25 punten);
7. Afgeronde opleiding Rechtsgeleerdheid Fiscaal Recht op minimaal hbo bachelor niveau (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Een maximum uurtarief van € 125,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
3. Uiterlijk beschikbaar per 20 mei 2024 voor 16 uur per week.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr/ in overleg.

Planning
De digitale gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 10 mei 2024 tussen 13.00 uur en 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 8 mei 2024 , in de middag bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Er wordt een VOG screening uitgevoerd conform de VOG screening van de gemeente Hilversum. De verwerkingstijd is maximaal 4 weken, en bij VOG-P screening maximaal 8 weken. De kosten van de VOG zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
  • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).