Senior-adviseur doorontwikkeling Publiekszaken

Logo met een gestileerde witte figuur van Hermes met een caduceus, tegen een blauwe achtergrond, bedekt met de kleine letters "ede.

Aanvraagnummer: 1912
Organisatie: Gemeente Ede
Locatie: Gemeente Ede
Uren per week: 32-36
Tarief: €100 - €130 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 15-06-2025
Optie tot verlenging: Ja, halfjaarlijks
Sluitingsdatum: 16-06-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Senior-adviseur doorontwikkeling Publiekszaken

Ede heeft de ambitie om de inwoners een kwalitatief goede dienstverlening te bieden. Om dit te bereiken werken we hard aan het verbeteren van de processen, het organiseren van de werkzaamheden, verbeteren van de ICT en de ontwikkeling van de medewerkers van de afdeling Publiekszaken. In dit kader hebben wij behoefte aan een resultaatgerichte senior-adviseur die ruime ervaring heeft met doorontwikkeling binnen Publiekszaken.


Verantwoordelijkheden

Taken

De senior-adviseur heeft als opdracht het maken en implementeren van een formatie- en opleidingsplan voor de afdeling. De adviseur treedt op als sparringpartner voor de afdelingsmanager en coacht één van de teamleiders Publiekszaken. Daarnaast heeft hij de rol van projectleider verkiezingen en begeleidt hij andere projecten op de afdeling burgerzaken.


Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 15 juni 2024 tot en met 15 juni 2025 voor 32-36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.

Minimaal HBO+ werk en denkniveau.

Minimaal 5 jaar werkervaring op een afdeling Publiekszaken.

Minimaal 5 jaar werkervaring als projectleider.

Aantoonbare ervaring met het maken en implementeren van een formatie- en opleidingsplan.

Aantoonbare ervaring als coach van een leidinggevende burgerzaken.


Gunningscriteria

Sortering
Sorteer op kwaliteit (dan prijs)
Uitleg gunningscriteria

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

25 %

Minimaal HBO+ werk en denkniveau.

25 %

Minimaal 5 jaar werkervaring op een afdeling Publiekszaken.

20 %

Minimaal 5 jaar werkervaring als projectleider.

15 %

Aantoonbare ervaring met het maken en implementeren van een formatie- en opleidingsplan.

15 %

Aantoonbare ervaring als coach van een leidinggevende burgerzaken.


Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 100,00
Maximaal: € 130,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Je bent het best te beschrijven als een coach en verbinder en je bent resultaatgericht. En om het af te maken ben je proactief.

Je weet mensen mee te krijgen door gezamenlijke verantwoordelijkheid te creëren vanuit vertrouwen en commitment. Ook weet je medewerkers te inspireren, te motiveren en te begeleiden in hun ontwikkeling, waardoor ze effectiever kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie. Je bent resultaatgericht en je vertaalt proactief trends en ontwikkelingen naar concrete acties en implementeert nieuwe visies op dienstverlening. Door het ontwikkelen, implementeren en monitoren van formatie- en opleidingsplannen , streef je naar meetbare verbeteringen in de dienstverlening. Daarnaast initieer en ondersteun je actief bij projecten, weet je het overzicht te behouden en vind je het niet erg om een tandje bij te zetten om de gewenste resultaten te behalen.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.