Senior adviseur Energietransitie bedrijven

Logo van werkgroep druten wijchen met twee abstracte kroonachtige symbolen boven de naam van de organisatie in paarse tekst.

Aanvraagnummer: 1350
Organisatie: Werkorganisatie Druten Wijchen
Locatie: Werkorganisatie Druten Wijchen (Werkorganisatie Druten-Wijchen)
Uren per week: 12
Tarief: €100 - €110 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 10-06-2024
Optie tot verlenging: ja, maximaal 2 x 3 maanden
Sluitingsdatum: 21-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Wij zoeken een adviseur energietransitie die de opgaven en ambities van de gemeenten Wijchen en Druten op gebied van de energietransitie bij bedrijven en bedrijventerreinen waar gaat maken. Iemand die samen met de collega’s van team economische zaken, andere teams en met onze externe partners ervoor gaat zorgen dat bedrijven kunnen verduurzamen.

In je werk heb je te maken met diverse partijen: overheden, bedrijven, maatschappelijke partijen en lokale initiatieven. Als adviseur moet je in staat zijn deze partijen te verbinden en beleid en projecten van idee tot realisatie te brengen. Jouw rol in hoofdtaken:
 • Jij bent samen met het team Economische Zaken verantwoordelijk voor de verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen.
 • Je adviseert en rapporteert aan het college en de gemeenteraad van beide gemeenten. Je bent van alle markten thuis, begeleidt en geeft uitvoering aan (deel)opgaven van de energietransitie bij bedrijven. Je stemt – waar nodig- af met lokale partners, bedrijven, omliggende gemeenten, De Groene Metropoolregio en de provincie. Als Adviseur Energietransitie ben je in staat om verschillende rollen te vervullen en is jouw speelveld breed. Zo heb je ook een belangrijke rol als adviseur richting marktpartijen en ontwikkelaars. Je werkt voor het team Economische Zaken.

  Verantwoordelijkheden

  Dit ga je doen:

 • je bent adviseur voor de verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen in Wijchen en Druten en de actuele problemen waar bedrijven tegen aan lopen, zoals vraag, aanbod, opwek, opslag en conversie van energie. Je hebt zicht op netcongestieproblemen en oplossingen, zowel op bedrijfsniveau als integraal.
 • je hebt kennis van diverse energietechnieken op gebiedsniveau, en zowel qua energie-opwek als qua energiebesparing. je hebt kennis van relevante wetgeving en normen en daarbij weet je ook goed welke experts ingeschakeld kunnen worden. je hebt oog voor innovatieve oplossingen. Je hebt ervaring met de verduurzaming van bedrijventerreinen en Smart Energy Hubs. je hebt inzicht in businesscases van energiesystemen en naast de financiële- ook kwaliteits- en duurzaamheidsaspecten van verschillende scenario’s in beeld kunt brengen. je bent een verbinder met prestatiedrang, die denkt in oplossingen.

  Beschikbaarheid

  De kandidaat is inzetbaar vanaf 10 juni 2024 tot en met 31 december 2024 voor 12 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met maximaal 2 x 3 maanden. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

  Overige eisen

  U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.
  Minimaal tien jaar werkervaring in de energietransitie.
  Minimaal vijf jaar werkervaring in een gemeentelijke organisatie.
  Minimaal een afgeronde HBO opleiding.

  Gunningscriteria

  Beste prijs-kwaliteitsverhouding
  Gewicht van prijs : 5 %
  Gewicht van kwaliteit : 95 %

  Top

  Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

  De BKPV komt als volgt tot stand:

  prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
  kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
  totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

  Gunningscriteria Kwaliteit

  50 %
  In een motivatiebrief laat je zien dat jij DE geschikte kandidaat bent. daarin geef je antwoord op: 1. aantoonbare ervaring met vergelijkbare vraagstukken bij gemeenten en bedrijven 2. aantoonbare ervaring met overleggen in regio en provincie 3. aantoonbare ervaring als adviseur richting bedrijven, marktpartijen en ontwikkelaars 4. aantoonbare ervaring met projectmatig werken
  20 %
  Kennis van verduurzaming op bedrijfsniveau en gebiedsniveau en zowel qua energie-opwek als qua energiebesparing/-opslag
  15 %
  Kennis van relevante wetgeving en normen en in te schakelen experts
  15 %
  Inzicht in businesscases van energiesystemen

  Gunningscriterium Prijs

  Minimaal: € 100,00
  Maximaal: € 110,00
  Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

  Competenties te toetsen in interviewfase

  In het selectiegesprek wordt geverifieerd of de voorselectie van de kandidaat juist blijkt (werkervaring en specifieke kennis).

  De kandidaten worden beoordeeld op de in het functieprofiel gestelde competenties. Onder andere:

  • netwerker: ontwikkelt, onderhoudt en benut relaties en contacten, binnen en buiten de organisatie, om informatie en
  • medewerking te verwerven. Doel is om het project goed in te bedden in de omgeving.
  • omgevingsgericht: houdt rekening met relevante externe ontwikkelingen en omstandigheden.
  • prestatie- en oplossingsgericht: heeft vernieuwende ideeën om de doelen te behalen.

  Interviewfase

  Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

  Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

  Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

  Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

  De interviews zullen nader worden ingepland.