Senior Beleidsadviseur Spoor / BRT

Logo van provincie utrecht met links een gedetailleerd wapen en rechts de naam "provincie utrecht" naast twee rode vierkantjes.

Aanvraagnummer: 781
Organisatie: Provincie Utrecht
Locatie: Utrecht
Uren per week: 16-24 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 19-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Voor deze opdracht word je binnen het domein Mobiliteit geplaatst in het expertiseteam Openbaar Vervoer en Knooppunten. Vanuit de ambtelijke sturingslijn leg je verantwoording af aan de Ambtelijk opdrachtgever OV en Knooppunten.

Opdracht
Je bent een beleidsadviseur die goed bekend is met de mobiliteitsontwikkelingen in de maatschappelijke- en bestuurlijke context. Je weet de belangen vanuit de provincie goed te benoemen en te vertegenwoordigen op lokaal en landelijk niveau.
Je verbindt mobiliteits- en ruimtelijk economische programma’s aan elkaar te verbinden en linkt deze aan de provinciale opgave. Het zwaartepunt van je werkzaamheden ligt op spoorse thema’s.
Je werkt bijvoorbeeld de regionale Spooragenda verder uit en levert een inhoudelijke inbreng vanuit het provinciale belang in studies met het Rijk, NS en/of ProRail (bijvoorbeeld de A12-spoorcorridor). Naast deze spoorse projecten, ben je nauw betrokken bij de multimodale knooppunten waar het spoor een belangrijk opstap- en overstaplocatie is. Ook stel je in overleg met collega’s in de Noordvleugel

(provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht) ieder jaar een advies op voor NS en ProRail voor haar vervoer- en beheerplan.

Intern ben je inhoudelijk ondersteunend en soms initiërend voor de taken die hieruit voortvloeien. Het gaat hierbij veelal om het behartigen van het belang van de provincie Utrecht in overleggen en werkgroepen met andere decentrale overheden, NS en ProRail. Dit doe je op basis van je inhoudelijke en technische kennis van het spoorsysteem, het opzetten van dienstregelingen, wisselwerking met (H)OV en de relatie met beleidsplannen en ontwikkeling van de provincie. Daarnaast ondersteun je bij interne vraagstukken, de organisatie van de landsdelige OV- en Spoortafel en maak je deel uit van het kernteam Ketens&Knopen.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 19 april 2024 09.00 uur, Tot die tijd kunt u reageren.

Competenties

  • Verbindend: in staat partners en stakeholders en individuen daarbinnen te verbinden aan het gezamenlijke programma.
  • Samenwerkingsgericht: in staat om samen te werken en om relevante stakeholders te betrekken waar nodig.
  • Pragmatisch en resultaatgericht: geeft proactief en met een hands-on mentaliteit invulling aan zijn/haar verantwoordelijkheden en taken.
  • Flexibel in denken en doen: in staat om te schakelen tussen strategische vraagstukken op de lange termijn en praktische vraagstukken die vandaag en morgen aan de orde zijn.
  • Organisatiesensitief: kan goed acteren in samenwerking met en tussen de provinciale en gemeentelijke organisatie en de bestaande samenwerkingsverbanden regionaal en met het Rijk.
  • Uitstekende schriftelijke- en mondelinge vaardigheden

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in een politiek-/bestuurlijke omgeving waarbij je een netwerk moest opbouwen en met een groot aantal externe stakeholders als ProRail, NS en IenW schakelde in de afgelopen 8 jaar (50 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het uitbrengen van vervoerkundige adviezen en het behartigen van het OV belang (50 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van vervoerskundige, planologische of technische richting;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen het vakgebied openbaar vervoer en daarbij specifiek op spoorse dossiers (bijvoorbeeld dienstregelingen, tijd-wegdiagrammen, basisspooropstellingen en functionaliteiten van het spoor en actuele vraagstukken en ontwikkelingen binnen de spoorsector) in de afgelopen 8 jaar;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het vertalen van een provinciale strategie van de bereikbaarheidsopgave naar de doorwerking op spoorse dossiers en knooppuntprojecten in de afgelopen 5 jaar;
4. Aantoonbaar netwerk met partijen als ProRail, NS en IenW OVS;

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 22 april vanaf 13.00 uur, dinsdag 23 april tot 11.00 uur of woensdag 24 april de hele dag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).