Consulent inburgering

Logo van de gemeente edam volendam, met een gestreept schild in blauw, rood, geel en groen naast de tekst "gemeente edam volendam.

Aanvraagnummer: 782
Organisatie: Gemeente Edam-Volendam
Locatie: Volendam
Uren per week: 24 tot 28 per week
Tarief: €70 per uur
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 01-05-2024
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 15-04-2024 12:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Edam-Volendam: een wereldmerk
Met meer dan 36.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 8.000 hectare bestaat Edam-Volendam uit tien kernen en buurtschappen met een eigen verhaal, eigen tradities en een rijke cultuur. Vissers, boeren en stedelingen. Klederdracht, kaas, paling, veenweiden, polder, water, talloze monumenten, sport, toerisme en muziek. Nuchter, eigenwijs, sociaal, onafhankelijk, coöperatief, betrouwbaar, ambitieus, slagvaardig en werklustig. Een palet van verscheidenheid dat kleur geeft aan onze gemeente en het tevens aantrekkelijk maakt voor mensen van ver buiten de gemeentegrenzen om ons te bezoeken. Edam-Volendam is een wereldmerk.

Ondernemend en Betrokken
Samen met inwoners, bedrijven en instellingen bouwt het bestuur en de gemeentelijke organisatie aan een gemeenschap die bijdraagt aan het welzijn. De inwoners zijn makkelijk in contact, benaderbaar en hechten waarde aan gelijkwaardigheid. Mensen zijn zichzelf, voelen een onderlinge verbondenheid en houden van hard werken. Betrokkenheid en ondernemerschap zijn de belangrijkste ingrediënten voor onze ambities. Ze staan aan de basis van ons succes. Door onze saamhorigheid en onderlinge verbondenheid weten we wat er leeft en waar we elkaar kunnen helpen. Met onze ondernemende geest krijgen we dingen voor elkaar. We zetten onszelf in als mensen met ieder onze eigen kwaliteiten en bundelen zo onze krachten voor een betrokken en ondernemende gemeente. Onze missie luidt dan ook: ‘Ondernemend en Betrokken’.

De gemeente Edam-Volendam is een aantrekkelijke gemeente om in te leven, te wonen en te werken. Als gemeente kijken we van buiten naar binnen (samen met de inwoner), werken we volgens het principe Van Ik-naar-Wij, bouwen we op vertrouwen, zijn we resultaatgericht binnen een goede werksfeer en is er voor de medewerker ruimte voor ontwikkeling, opleiding en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie.

Opdracht
Voor de afdeling Samenleving, het Breed Sociaal Loket, zoekt Edam-Volendam een Consulent Inburgering voor een periode van 6 maanden.

Als Consulent inburgering ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van een groep statushouders / inburgeraars bij het voldoen aan de inburgeringsplicht. Ook ben je professioneel betrokken bij de doelgroep en maak je deel uit van het participatie team binnen de gemeente.

Als Consulent Inburgering zorg je voor een individuele Plan inburgering en Participatie (PIP) die je met de statushouder/inburgeraar opstelt en uitvoert. Hier heb je een aantal cruciale componenten voor nodig (potentiële mogelijkheden, ervaringen, belemmeringen, wensen en talenten). Deze breng je tijdens de Brede-intake in kaart en gaat aan de hand daarvan aan de slag met de statushouder/inburgeraar die je begeleidt.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 15 april 2024, 12.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Competenties

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Monitoren en sturend vermogen;
 • Cultuursensitief;
 • Zakelijk functioneren;
 • Klantgericht;
 • Integrale werk mentaliteit;
 • Samenwerken;
 • Resultaatgericht;
 • Accuraat.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met geautomatiseerde applicaties en systemen (Word, Excel, TVS, Join, CiVision, Portal Inburgering en Suwinet) (15 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het coachen en begeleiden van statushouders en/of inburgeraars (25 punten);
7. Aantoonbare beheersing van de Engelse en Arabisch taal (15 punten);
8. Be­schik­baar­heid voor 24 tot 28 uur per week met fysieke aanwezigheid op woens­dag en/of vrij­dag (10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het opstellen persoonlijk inburgeringsplan (PIP) (15 punten);
10. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (10 punten);
11. Een maximum uurtarief van €70,- exclusief btw, inclusief woon-werkverkeer en fee Flextender (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo 4 niveau;
2. Een gevolgde opleiding/training op het gebied van Wet Inburgering 2021;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het coachen en begeleiden van statushouders en/of inburgeraars;
4. Aantoonbare kennis van de inburgeringsmarkt gericht op DUO en Blik op Werk (ligt dit duidelijk toe in het cv).

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg met de kandidaat.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op 17 april 2024 in de ochtend en 23 april 2024 in de middag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 16 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.