Klantmanager Inkomen Statushouders

Logo van de gemeente Pijnacker-nootdorp, met in elkaar verweven blauwe linten die een gestileerde 'p' en 'n' vormen naast de naam in blauwe tekst.

Aanvraagnummer: 783
Organisatie: Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Locatie: Pijnacker
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 4 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 4 maand(en)
Sluitingsdatum: 12-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

De afdeling Sociaal Domein bestaat uit de afdeling Participatie en de afdeling Maatschappelijke ondersteuning. Onder het team Participatie valt het  Jongerenteam Opleiding en Werk, en het team Werk & Inkomen waar jij als klantmanager deel van uitmaakt.

Opdracht
- Je beoordeelt bijstandsaanvragen en voert intakegesprekken met de cliënt. Je hebt daarbij oog voor de participatiemogelijkheden van de cliënt en probeert deze conform de regelgeving zo goed mogelijk te adviseren;
- Je regelt voor de client (statushouder) een voorschot, bijzondere bijstand voor inrichtingskosten en het ontzorgen tijdens de eerste periode;
- Je legt en onderhoudt contact met de ketenpartners en hebt een proactieve rol in het uitvoeren van je werkzaamheden;
- Je beheert zelfstandig een caseload en bent daarin verantwoordelijk voor de uitvoering van alle voorkomende zaken, dit betekent ook dat je periodieke en incidentele heronderzoeken uitvoert;
- Je bent actief betrokken bij de huisvesting van de statushouders;
- Je werkt actief samen met klantmanager Inburgering & Werk;
- Je werkt aan het voorkomen en aanpakken van fraude door de rechtmatigheid van verstrekte of te verstrekken uitkeringen te beoordelen;
- Je signaleert belemmeringen of ondersteuningsvragen op andere gebieden in het sociaal domein en bent intermediair naar andere hulpverlenende instellingen indien financiële, sociale en/of psychische problemen van de cliënt daartoe aanleiding geven.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
2. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
3. In het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven en biedt qua verzekerde hoedanigheid, inhoudelijk dekking aan minimaal de opdrachtwaarde van de opdracht.
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als klantmanager inkomen binnen een gemeente;
5. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van SJD, Rechten of MWD;
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met Civision;

Gunningscriteria (weging)
7. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als allround inkomensconsulent binnen een gemeente (40 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als Klantmanager Inkomen met de doelgroep Statushouders (25 punten);
9. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met signalering en preventie van fraude, benoem waar dit is opgedaan (15 punten);
10. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als aanspreekpunt voor Ketenpartens, stakeholders en andere afdelingen binnen de gemeente (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties
- Plannen en Organiseren;
- Klantgericht;
- Resultaatgericht;
- Goed kunnen samenwerken;
- Schriftelijke vaardigheid;
- Vakgericht.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De gemeente Pijnacker-Nootdorp behoudt zich het recht de opdracht niet te gunnen.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 15 april 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdagmiddag 12 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
- De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
- Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
- ‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.