Medewerker Vergunningen APV en Bijzondere Wetten

Logo van Leidschendam-Voorburg met een kroon, drie golven en een vlam in een gouden kleurstelling, met daarnaast de naam van de gemeente geschreven.

Aanvraagnummer: 784
Organisatie: Gemeente Leidschendam-Voorburg
Locatie: Leidschendam
Uren per week: 24 tot 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: 01-05-2024
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 17-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. Hier werken we samen met 650 collega’s aan de best mogelijke dienstverlening voor inwoners, bedrijven en instellingen. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Onder het motto: vertrouwen, verbinden en verantwoordelijkheid.

Opdracht
Als medeweker vergunningen APV en bijzondere wetten op het omgevingsplein is je functie tweeledig. Je adviseert initiatiefnemers en denkt met hen mee in mogelijkheden. Vergunningaanvragen  op grond van de APV en bijzondere wetten coördineer jij van A tot Z. Denk aan:  evenementen-, terras-, exploitatie- en standplaatsvergunningen, de Alcoholwet, Zondagswet en Wet op Kansspelen Je stemt af met in- en externe vakspecialisten. Je onderhoudt contact met de aanvrager over de voortgang.
In deze rol wordt ook verwacht dat je de klant, de initiatiefnemer, met een open houding ontvangt en dat je de vraag scherp krijgt door de juiste vragen te stellen en mensgericht contactpersoon te zijn. Je denkt mee met de initiatiefnemer, waarbij je continu in contact staat en je een goed beeld vormt van de werkelijke situatie. Je werkt hierbij ook nauw samen met de collega’s van de beleidsafdeling en onze ketenpartners.

- Je bent een ervaren vergunningverlener en neemt de junioren onder je hoede. Waarbij je bijdraagt aan het vergroten en delen van de kennis en kwaliteit in het team;
- Je adviseert en denkt actief mee op initiatieven die niet in bestaande beleidskaders passen;
- Je beoordeelt en toetst complexe vergunningaanvragen aan relevante wetten, beleidskaders en regelingen;
- Waar nodig voor je pre-toetsen voor de wet BIBOB uit;
- Je vertegenwoordigt het team zowel binnen als buiten de organisatie;
- Indien nodig neem je deel aan de zittingen bij de bezwaarschriftencommissie;
- Je organiseert en leidt overleggen met multi-partners (politie, brandweer en GHOR)- bijvoorbeeld voor een evenementen- behandelaanpak.

Competenties
- politiek-bestuurlijk sensitief, besluitvaardig, klantgericht en flexibel;
- analytisch vermogen, een oplossingsgerichte instelling en oog voor tegenstrijdige belangen.

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als vergunningverlener APV en bijzondere wetten bij een gemeentelijke instelling (35 punten);
a. Tussen de 3 en 5 jaar aantoonbare werkervaring als vergunningverlener APV en bijzondere wetten bij een gemeentelijke instelling (15 punten);
b. Meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring als vergunningverlener APV en bijzondere wetten bij een gemeentelijke instelling (35 punten);
c. Minder dan 3 jaar aantoonbare werkervaring als vergunningverlener APV en bijzondere wetten bij een gemeentelijke instelling (0 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met CLO, benoem waar dit is opgedaan (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de verlening van integrale horecavergunningen, benoem waar dit is opgedaan (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met B en C evenementen met risico-aanpak, benoem waar dit is opgedaan (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als vergunningverlener APV en bijzondere wetten bij een gemeentelijke instelling;
3. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop (geen iPad); de werkplekken van de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn voorzien van USB-C (Thunderbolt) docking beeldschermen.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: variabel.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 19 april 2024 en/of maandag 22 april 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 18 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
- De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
- ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.