Leerplichtambtenaar

Logo van gemeente IJsselstein met een rood en oranje abstract pixelontwerp naast de naam in donkerblauw lettertype.

Aanvraagnummer: 790
Organisatie: Gemeente IJsselstein
Locatie: IJsselstein
Uren per week: 24 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 4 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: 01-05-2024
Optie tot verlenging: 1 maal 4 maand(en)
Sluitingsdatum: 17-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie onderdeel
De gemeente IJsselstein is een stad in het zuidwesten van de provincie Utrecht. De stad telt ruim 33.000 inwoners en heeft een gezellig historisch centrum waar de inwoners trots op zijn. De ambtelijke organisatie van de gemeente (GIJS) bestaat uit ruim 250 medewerkers verdeeld over 7 teams. GIJS werkt aan een bloeiend en toekomstbestendig IJsselstein, waar iedereen prettig kan wonen, werken en samenleven. GIJS staat voor betrouwbare dienstverlening, een benaderbare organisatie en heldere communicatie. De ambtenaren werken vanuit drie kernwaarden: vakmanschap, pragmatisch en samenspel. Samen met en voor ‘ons stadje’.

Opdracht
Het is belangrijk dat kinderen en jongeren binnen hun mogelijkheden hun school volgen en deze ook succesvol afronden. Wij zoeken iemand die hieraan graag een bijdrage levert zodat zij uiteindelijk met voldoende kennis de arbeidsmarkt kunnen betreden en een mooie passende baan vinden. Elke leerling is anders en verdient een oplossing op maat. Hiervoor is het belangrijk dat er een goed contact is tussen de schoolleiding, ouders, leerplichtambtenaar en andere betrokkenen..

Competenties

  • uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden/dienstverlenend/enthousiast/flexibel/klantgericht en humor;
  • In staat om verbindingen te leggen tussen partijen.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als leerplichtambtenaar (35 punten);
6. Aantoonbaar bevoegd als BOA (ligt dit duidelijk toe in het cv) (20 punten);
7. Aantoonbare kennis van de leerplicht en RMC wetgeving (25 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeente of overheidsinstelling (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je / de aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbaar gediplomeerd als leerplichtambtenaar;
2. ‘Bring your own device’ is van toe passing;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als leerplichtambtenaar;
4. Uiterlijk beschikbaar per 1 mei 2024 voor 24 uur per week.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr. (in overleg)

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden gepland in overleg met de kandidaten. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 19 april 2024 een terugkoppeling.  Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht via Flextender.

Overige informatie

  • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien je de opdracht gegund krijgt, ontvang je een handleiding.