Consulent Koo

Logo van 's-hertogenbosch met gestileerde blauwe figuren boven de naam van de stad, met daaronder een vereenvoudigd watermotief.

Aanvraagnummer: 793
Organisatie: Gemeente 's Hertogenbosch
Locatie: s-Hertogenbosch
Uren per week: 16 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 1-6-2024 t/m 30-11-2024
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 1-6-2024
Optie tot verlenging: 2 x 3 maanden
Sluitingsdatum: 22-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Je geeft telefonisch informatie en advies. Als het kan wijs je de inwoner op laagdrempelige mogelijkheden. Als het nodig is, meldt je aan zwaardere zorg of hulp. Jij krijgt ‘het verhaal’ van de inwoner helder en op basis van dat verhaal zet jij samen met de inwoner de volgende stap naar hulp. Dat kun je omdat je de juiste gesprekstechnieken weet in te zetten en omdat je brede kennis hebt van de sociale kaart. Je kunt je brede deskundigheid en kennis in deze functie kwijt. Je denkt met inwoners en professionals mee over mogelijke oplossingen en wijst hen op passende ondersteuning. Door inzet van verschillende gesprekstechnieken krijg jij ‘het verhaal’ van de inwoner scherp en kun je de hulpvraag in de context plaatsen.

Weging prijsdeel: 20 %

Kennis

Kandidaat heeft kennis van de sociale kaart gemeente ’s-Hertogenbosch
Weging: 10 %

Werkervaring

Kandidaat heeft werkervaring opgedaan met telefonische dienstverlening in de afgelopen 10 jaar.
Weging: 15 %

Werkervaring

Kandidaat heeft ervaring opgedaan in adviseren en informeren binnen het sociaal domein in de afgelopen 5 jaar.
Weging: 15 %

Competenties

Kandidaat heeft communicatieve vaardigheden en kan deze telefonisch inzetten, kan luisteren en kan geduldig zijn.
Weging: 15 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Gesprekken maken deel uit van de procedure. Gesprekken vinden plaats in de week van 29 april 2024.

“Met de top-3 kandidaten wordt een gesprek aangegaan waarin we onder andere zullen toetsen of de kandidaat voldoet aan het kandidaatsprofiel en aan de gestelde minimumeisen. Daarnaast zal worden beoordeeld welke kandidaat het beste aansluit bij datgeen de opdrachtgever zoekt in een kandidaat (competenties, aansluiting bij de organisatie, het team, etc.). Het gesprek is onderdeel van de beoordeling.

De kandidaat aan wie de opdracht voorlopig wordt gegund [1] , dient voor definitieve gunning een actuele Uniform Europees Aanbestedingsdocument (voorheen Eigen Verklaring) te overleggen. Wordt deze niet, of niet tijdig overlegd, dan gaan wij over tot gunning aan de tweede kandidaat in rang.”


[1] Opschortende termijn na gunning Zodra een kandidaat is gekozen en je via het systeem de gunning hebt gepubliceerd gaat automatisch een opschortende termijn lopen, te weten 5 kalenderdagen. In deze termijn kunnen afgewezen inschrijvers bezwaar maken tegen de gunning. Mocht dit gebeuren, dan kun je schakelen met de inkoopadviseur. Na het verstrijken van deze kalenderdagen wordt de gunning definitief. Je hoeft hier zelf niets voor te doen. Maar let op: Pas na deze termijn mag de kandidaat aan het werk gaan. Zodra de kandidaat bekend is en de gunning (voorlopig) wordt verstuurd, vraag je de kandidaat om binnen 5 kalenderdagen een actuele Uniform Europees Aanbestedingsdocument (voorheen Eigen Verklaring) in te dienen. Zie hiervoor bijlage IV.


Weging: 25 %
Gesprekken maken deel uit van de procedure. Gesprekken vinden plaats in de week van 29 april 2024.

“Met de top-3 kandidaten wordt een gesprek aangegaan waarin we onder andere zullen toetsen of de kandidaat voldoet aan het kandidaatsprofiel en aan de gestelde minimumeisen. Daarnaast zal worden beoordeeld welke kandidaat het beste aansluit bij datgeen de opdrachtgever zoekt in een kandidaat (competenties, aansluiting bij de organisatie, het team, etc.). Het gesprek is onderdeel van de beoordeling.

De kandidaat aan wie de opdracht voorlopig wordt gegund [1] , dient voor definitieve gunning een actuele Uniform Europees Aanbestedingsdocument (voorheen Eigen Verklaring) te overleggen. Wordt deze niet, of niet tijdig overlegd, dan gaan wij over tot gunning aan de tweede kandidaat in rang.”


[1] Opschortende termijn na gunning Zodra een kandidaat is gekozen en je via het systeem de gunning hebt gepubliceerd gaat automatisch een opschortende termijn lopen, te weten 5 kalenderdagen. In deze termijn kunnen afgewezen inschrijvers bezwaar maken tegen de gunning. Mocht dit gebeuren, dan kun je schakelen met de inkoopadviseur. Na het verstrijken van deze kalenderdagen wordt de gunning definitief. Je hoeft hier zelf niets voor te doen. Maar let op: Pas na deze termijn mag de kandidaat aan het werk gaan. Zodra de kandidaat bekend is en de gunning (voorlopig) wordt verstuurd, vraag je de kandidaat om binnen 5 kalenderdagen een actuele Uniform Europees Aanbestedingsdocument (voorheen Eigen Verklaring) in te dienen. Zie hiervoor bijlage IV.