Senior Juridisch adviseur (allround)

Logo van wijdemeren, met gestileerde blauwe tekst met daaronder groene en aqua abstracte watervormen.

Aanvraagnummer: 2000
Organisatie: Gemeente Wijdemeren
Locatie: Wijdemeren
Uren per week: 32 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 17-06-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

Wij zijn #WijvanWijdemeren! Met ongeveer 200 mensen zetten wij ons in voor zo’n 25.000 inwoners. We zijn een uitdagende werkgever die continu in ontwikkeling is. Kenmerkend zijn de prettige informele werksfeer, de korte lijnen en de diverse ontwikkelingsmogelijkheden. Omdat we relatief klein zijn, weten collega’s elkaar snel te vinden en kun je nog echt een verschil maken. Ook schakel je regelmatig tussen diverse rollen. Zo organiseer, adviseer én voer je vaak ook uit. Het verder ontwikkelen van onze organisatie staat de komende jaren bij ons centraal. Ons doel? Binnen de mogelijkheden zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Onze kernwaarden zijn: eigenaarschap, eigentijds en vernieuwend, inclusief, benaderbaar en professioneel.

Wijdemeren is een schitterende groene gemeente in de Gooi- en Vechtstreek, tussen Amsterdam en Utrecht. De dorpen die samen de gemeente vormen, liggen tussen prachtige wateren en ongeëvenaard natuurschoon waaronder de Loosdrechtse Plassen. De combinatie van natuur en kleine dorpen dichtbij de Randstad geeft precies weer hoe het werken bij ons is: afwisselend!

De belangrijkste taakgebieden van het cluster Juridische Zaken (JZ) zijn: 2 e -lijns juridische advisering (afdelingen, directie en bestuur), het fungeren als secretariaat van de commissie bezwaarschriften, behandeling van Woo-verzoeken en klachten.


Opdracht

Het team JZ bestaat bij Wijdemeren in de basis uit vier collega’s. Dit zijn twee allround juridisch adviseurs met de nadruk op secretaris bezwaarschriften, een senior jurist en een ondersteunend juridisch medewerker. Na een lange periode van steunen op inhuur staat 2024 in het teken van JZ opbouwen met ‘vaste’ collega’s. In afwachting van het contracteren van een senior jurist werven we alvast een externe waarnemer op deze positie.

In deze opdracht werk je voornamelijk aan 4 zaken: 1. het helpen opbouwen van Juridische Zaken (en in bredere zin de juridische kwaliteitszorg). 2. Je coördineert het werk en begeleidt de andere JZ-collega’s waar nodig, 3. het zijn van 2 e -lijnsadviseur voor de verschillende afdelingen en 4. algemene juridische vragen beantwoorden c.q. (strategische) advisering. Je zult begrijpen dat de Gemeentewet en Awb daarbij de absolute basis vormt.

Daar omheen kun je denken aan subsidierecht en aan onderwerpen als onderwijshuisvesting, verkeerswetgeving, nadeelcompensatie, gemeenschappelijke regelingen enz. Als gemeente hebben we ook graag expertise op gebied van privaatrecht in huis. Als je dat meebrengt is dat een behoorlijke plus. Zo niet; we zoeken iemand die op z’n minst onze huisadvocaat de juiste vragen kan stellen en waar nodig op die inhoud kan sparren.

Van jou verwachten we dus ook een brede kijk op het juridische werkveld. Liever zie je de grote lijnen en adviseer je in die geest. Kortom: maak je makkelijk verbinding, weet jij snel verbanden te leggen en adviseer je in duidelijke taal? Dan weet je zeker dat je in deze opdracht op je plek zult zijn.


Vereisten / knock-outcriteria

1. Een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Rechten;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als juridisch adviseur in een publieke organisatie;
3. Aantoonbare kennis en werkervaring met de Algemene wet bestuursrecht én Gemeentewet;


Gunningscriteria (weging)

4. Een aantoonbare opleiding op minimaal wo master niveau in Nederlands Recht (25 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als senior juridisch adviseur in een gemeente (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als coördinator en/of manager van een juridisch team (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met aanpassing algemeen mandaatbesluit /regeling (20 punten);
8. Bereid om drie dagen per week fysiek op het gemeentehuis van Wijdemeren te werken (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: bij voorkeur inzetbaar en aanwezig op maandagen en dinsdagen maar er kan veel in overleg.

De gemeente Wijdemeren hanteert hybride werken als formele werkvorm. Richtlijn hierbij is een verdeling van 50/50 betreffende thuiswerken en op kantoor werken. Digitaal vergaderen vindt plaats via MS Teams. Als afspraken naar mening van de opdrachtgever het best live/ op kantoor plaats vinden, wordt van inschrijver verwacht dat hij daartoe bereid is en haar/zijn agenda voldoende flexibel is.


Planning

De gesprekken bij de gemeente Wijdemeren zijn gepland op donderdag 20 juni van 11.30 uur tot 13.30 uur . De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 18 juni 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.