Senior projectleider Verbeterprogramma

Logo van provincie utrecht met links een gedetailleerd wapen en rechts de naam "provincie utrecht" naast twee rode vierkantjes.

Aanvraagnummer: 1315
Organisatie: Provincie Utrecht
Locatie: Utrecht
Uren per week: 16-24 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 07-05-2024 17:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht

Als projectleider verbeterprogramma Versterken Financiële Keten ben je (in eerste instantie) verantwoordelijk voor:

  1. Het begeleiden van projecten uit het programma die voortvloeien uit het programmaplan Versterken Financiële Keten van de provincie Utrecht met betrekking tot de taken, bevoegdheden en rollen binnen de financiële keten. alsmede de informatievoorziening in en door de financiële keten.
  2. Secretaris van het programma Versterken Financiële Keten waaronder het opstellen van periodieke agenda voor overleggen, samenstellen van rapportages ten behoeve van directie en bestuur.
  3. Projecten zelf uitvoeren wanneer er geen of beperkte capaciteit beschikbaar is vanuit de eigen organisatie.

Als eerste ga je voor de projecten samen met de projectleiders de projectplannen uitwerken. Het programmaplan Versterken Financiële Keten is hiervoor richtinggevend.

  • Je bent meewerkend voorman procesbegeleider in de voor de projecten gevormde projectteams.
  • Je werkt zichtbaar in het hart van de financiële keten en komt hierbij met alle geledingen van de keten in aanraking.
  • Je draagt zorg voor het (laten) uitwerken van de projectplannen in gedetailleerd uitvoeringsplannen.
  • Je draagt zorgt voor voorlichting en communicatie met betrekking tot de projecten.
  • Je rapporteert rechtstreeks aan de programmamanager Versterken Financiële Keten.

Van de projectleider wordt senioriteit/overtuigingskracht, maar ook stimulerende collegialiteit verwacht. De projectleider heeft ruime theoretische en praktische bagage op het vlak van procesontwerp, geautomatiseerde gegevensverwerking, interne controle en administratieve verwerking onder meer bij grote gemeenten (G4) en provincies.

Vereisten / knock-outcriteria


1. Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur op het gebied van organisatie, financiën en bedrijfsvoering in de afgelopen 6 jaar;
3. Aantoonbare werkervaring met procesontwerp bij minimaal 2 projecten;
4. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring binnen een Provincie, 100.00+ gemeente of ministerie als projectleider, inhoudelijk expert of adviseur in de afgelopen 8 jaar;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)

5. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur op het gebied van organisatie, financiën en bedrijfsvoering in de afgelopen 15 jaar (50 punten)
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring binnen een Provincie, 100.00+ gemeente of ministerie als projectleider, inhoudelijk expert of adviseur in de afgelopen 6 jaar;

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12 .

Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning

De gesprekken bij de opdrachtgever zijn digitaal gepland op maandag 13 mei 2024 tussen 09:00 en 12:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).