Senior Projectmanager IPM-projecten

Logo van provincie utrecht met links een gedetailleerd wapen en rechts de naam "provincie utrecht" naast twee rode vierkantjes.

Aanvraagnummer: 1063
Organisatie: Provincie Utrecht
Locatie: Utrecht
Uren per week: 32 - 40 per week
Tarief: €130 per uur
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Nee
Sluitingsdatum: 13-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
We zoeken een senior-projectmanager voor het leiden van grote infrastructurele uitvoeringsprojecten, met name in de voorbereidings- en realisatiefase. Projecten met een investeringsomvang tussen de € 50 miljoen en € 150 miljoen. Het betreft integrale wegenprojecten, vaak in combinatie met kunstwerken of innovatieve pilotprojecten. Er wordt samengewerkt met andere overheden, zoals Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten. Als projectmanager ben je eindverantwoordelijk voor het gehele project. Je stuurt op geld, tijd, kwaliteit en draagvlak in de projectomgeving. Je doet dit in nauwe samenwerking met je collega-projectleiders.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Leiding geven aan het projectteam. Binnen het projectteam ben je primair eindverantwoordelijk voor het bereiken van het projectresultaat. Je stuurt het team aan, bewaakt onderlinge raakvlakken en versterkt het teamgevoel.
  • (zowel mondeling als schriftelijk) adviseren van het bestuur over de haalbaarheid van de uitvoering van projecten op het gebied van planning, financiën, ruimtelijke procedures, vergunningen, grondverwerving en risicobeheersing en de technische uitvoerbaarheid
  • Leveren van inhoudelijke expertise in projectgroepen, waaronder de advisering over (afwijkingen ten opzichte van) het ontwerp op het gebied van planning, financiën, risico’s, uitvoerbaarheid en acceptatie.
  • Zorgdragen voor een plan van aanpak (projectplan) dat je hanteert als richtlijn tijdens de uitvoering van het project
  • Zorgdragen voor het opstellen van overeenkomsten tussen publieke partijen (bijvoorbeeld bestuursovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, beheer- en onderhoud overeenkomsten)
  • Realiseren van een gedragen uitvoerbaar ontwerp binnen de projectgroep, de aangesloten stakeholders en de omgeving
  • Zorgdragen voor een integraal contract, het aanbestedingsproces en de realisatie (inclusief oplevering en overdracht)

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 13 mei 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van civiele techniek en/of weg en waterbouw; (10 punten)
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider infra binnen een overheidsinstelling met stakeholders in een politiek bestuurlijke context; (40 punten)
8. Aantoonbare werkervaring als projectleider van minimaal 3 IPM projecten (noem deze in het cv); (20 punten)
9. Aantoonbare kennis van UAv-GC; (10 punten)
10. Aantoonbare werkervaring met grondaankopen; (10 punten)
11. Aantoonbare werkervaring als projectleider van projecten waar minimaal 3 overheden bij betrokken zijn in een politiek bestuurlijke context. (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Minimaal 10 jaar aantoonbaar werkervaring als projectleider van infrastructurele projecten;
3. Uiterlijk beschikbaar per 1 september 2024 voor minimaal 32 uur;
4. Deta- vast : Kandidaat is bereid om na 12 maanden inhuur in vaste dienst te treden bij de provincie Utrecht (schaal 13);
5. Uurtarief maximaal € 130,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten;

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13. Bandbreedte tarief € 115,00 - € 130,00.

Benodigd aantal professionals
1. (geen duo)

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 23 mei 2024 tussen 10:30 en 15:00. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 22 mei bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).