Microsoft 365 Consultant

Logo van kvk met opvallende letters in donkergroenblauw.

Aanvraagnummer: 1064
Organisatie: Kamer van Koophandel
Locatie: Utrecht
Uren per week: 40 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 1-6-2024 t/m 1-12-2024
Regio: Utrecht
Startdatum: 1-6-2024
Optie tot verlenging: 1 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 13-05-2024 09:30

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Het team Modern Workplace biedt KVK collega's moderne middelen zodat er overal en ten alle tijden productief (samen) gewerkt kan worden. Voor het verder uitbouwen van de dienstverlening is het team Microsoft 365 op zoek naar een Microsoft 365 Consultant.

Wat ga je doen?
Iedere sprint werk je met het team om de roadmap te realiseren en de features toe te voegen aan het KvK-ecosysteem. Je doet dit samen met 5 Microsoft 365 collega's, een PO en een SM. Tijdens de sprint vertaalt je ook functionele eisen naar designs en beheer je de Microsoft 365-producten.

Wat vragen wij?
Als onze nieuwe collega ben jij samen met het MS 365-team verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en de doorontwikkeling van de MS 365-suite binnen KVK. Je speelt een essentiële rol in het adviseren, implementeren en optimaliseren van Microsoft 365-oplossingen. Op het gebied van governance ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en functioneer je als klankbord voor je collega’s om technische vraagstukken/oplossingen samen tot een succes te maken.

Je werkt samen met een divers team van technische IT-experts, de Product Owner en Scrummaster om de visie, richtlijnen vanuit de overheid én klantwensen in de roadmap te zetten. Als team zijn jullie verantwoordelijk voor het beheren van de Microsoft 365-omgevingen, evenals het bieden van hoogwaardige ondersteuning en training. Hierbij ben je de aangewezen persoon om het team qua adoptie naar het volgende niveau te brengen.
Overtuigingskracht
Is in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen.

Communiceren
Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.

Coachen
Is gericht op het ontwikkelen van de competenties van anderen door middel van het geven van opbouwende feedback, inzicht, tips en handvatten. Biedt ruimte en begeleiding.

Overzicht
Overziet de delen en het geheel van ontwikkelingen, vraagstukken, gegevens, opdrachten en projecten en begrijpt hoe deze elementen met elkaar samenhangen. Kan dit inzicht op effectieve manier vertalen naar handelen.

Visie
Vormt zich een beeld van de huidige situatie en relevante toekomstige ontwikkelingen en vertaalt deze in beleid op lange termijn voor de organisatie.

Impact
Maakt een vertrouwenwekkende en positieve indruk op anderen en weet deze te handhaven.

Let op!: Voorafgaand aan de beoordeling van uw aanbieding wordt deze getoetst op volledigheid en geldigheid aan de hand van de in de uitvraag gestelde eisen en de informatie in het CV. Indien gestelde eisen niet aantoonbaar in het cv zijn te herleiden dan zal deze eis in het antwoord van uw aanbieding worden aangepast. Het resultaat daarvan is dat uw aanbieding of lager scoort in de ranking of terzijde wordt gelegd. U ontvangt hierover een gemotiveerd bericht.

Kennis

Kandidaat heeft minimaal HBO werk- en denkniveau

Kennis

Kandidaat is in het bezit van een certificaat voor MS-900 Microsoft 365 Fundamentals

Ervaring

Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 7 jaar) en minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring qua analyse van technische vraagstukken van de gehele Microsoft 365-suite (o.a. Teams, O365, Exchange, SharePoint, Outlook, Defender en Power Apps) in een enterprise omgeving. Na analyse weet je deze analyse om te zetten naar werkende functionaliteiten en middels adoptie bij organisatie te borgen.

Ervaring

Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) aantoonbare ervaring met complexe applicatie, data en project-omgevingen

Ervaring

Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) aantoonbare ervaring met beheer van Microsoft 365-suite
Weging prijsdeel: 30 %

Kennis

Kandidaat heeft een opleiding op het gebied van Informatica, bedrijfskunde/ICT (of vergelijkbaar)
Weging: 7 %

Certificering

Kandidaat is in bezit van een certificaat voor PL-900 Microsoft Power Platform Fundamentals
Weging: 8 %

Certificering

Kandidaat is in bezit van een certificaat voor MS-700: Teams Administrator
Weging: 8 %

Ervaring

Kandidaat heeft ... jaar aantoonbare ervaring met PowerShell, JSON, XML, AD en AAD
  • 0 tot 3 jaar (3 %)
  • 3 tot 5 jaar (6 %)
  • 5 jaar of meer (9 %)
Weging: 9 %

Ervaring

Kandidaat heeft ... jaar aantoonbare ervaring met Microsoft Power Platform
  • 0 tot 3 jaar (3 %)
  • 3 tot 5 jaar (6 %)
  • 5 jaar of meer (9 %)
Weging: 9 %

Ervaring

Kandidaat heeft ... jaar aantoonbare ervaring met het implementeren van governance rondom Microsoft Teams
  • 0 tot 3 jaar (3 %)
  • 3 tot 5 jaar (6 %)
  • 5 jaar of meer (9 %)
Weging: 9 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Het interview heeft een tweeledig doel.

Allereerst toetsen we de kennis en ervaring van de kandidaat. Basis hierin vormt het eerder ingediende CV in relatie tot de uitvraag. Een negatieve afwijking leidt tot bijstelling van de eerdere beoordeling die heeft geleidt tot de uitnodiging voor het interview en kan leiden tot uitsluiting van de verdere procedure.

Vervolgens gaan we met de kandidaat in gesprek om te toetsen hoe de benodigde competenties terugkomen in de manier hoe hij/zij binnen de opdracht het werk zal gaan doen en wat hij/zij aan vaardigheden meebrengt om dit juist te doen.

Zeer goed 20% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat zeer goed aan in relatie tot de opdracht. Alle elementen en aspecten van de competenties zijn volledig inhoudelijk aansprekend en zeer goed beantwoord. Er worden inhoudelijke specifieke relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die volledig aansluiten bij de opdracht van KVK.

Goed 10% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat goed aan in relatie tot de opdracht. De meeste elementen en aspecten van de competenties zijn inhoudelijk aansprekend en goed beantwoord. Er worden inhoudelijk specifieke en relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die goed aansluiten bij de opdracht van KVK.

Voldoende 3% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat voldoende aan in relatie tot de opdracht. De elementen en aspecten van de competenties zijn voldoende beantwoord. Er worden geen inhoudelijke specifieke relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die duidelijk aansluiten bij de opdracht van KVK.

Onvoldoende 0% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat zeer beperkt aan in relatie tot de opdracht. Niet alle elementen en aspecten van de competenties zijn voldoende beantwoord. De Kandidaat geeft naar het oordeel van het beoordelingsteam te weinig of geen inhoudelijk antwoord op de gestelde vragen.


Weging: 20 %

Start publicatie tender: 30-04-2024

Sluiting inschrijving tender: 13-05-2024

Cv beoordeling: 13-05-2024

Gesprekken: tussen 16-05-2024 en 22-05-2024

Gunningsbesluit: 22-05-2024

Voorlopige gunning: 22-05-2024

Startdatum: 01-06-2024