Projectleider openbare ruimte

Logo van Veldhoven met blauwe tekst en een dessin van drie blauwe ruiten in zigzagpatroon boven de tekst.

Aanvraagnummer: 1065
Organisatie: Gemeente Veldhoven
Locatie: Veldhoven
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 1-6-2024 t/m 31-5-2025
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 1-6-2024
Optie tot verlenging: 6 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 10-05-2024 17:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Gemeente Veldhoven is volop in beweging en onderdeel van Brainport waarin sprake is van sterke economische groei (schaalsprong). De gemeente is op zoek naar een projectleider voor een drietal projecten:

Slot-Oost

Het betreft het realiseren van 59 grondgebonden woningen op grond van de gemeente. Deze grond moet bouwrijp worden gemaakt voordat het verkocht kan gaan worden en vervolgens woonrijp. Voor het bouwrijp maken moet ook de inrichtingstekening worden afgerond. Voor het gehele project is een goede communicatie noodzakelijk met de omgeving.

Habraken

Bedrijventerrein Habraken moet in zijn geheel bouwrijp gemaakt worden.  De leidingen moeten worden aangelegd, retentiegebieden, wegen etc. Dit moet allemaal goed op elkaar afgestemd worden en zal gefaseerd worden uitgevoerd.

Fietspad de Sitterlaan

Het betreft de aanleg van een fietsverbinding tussen een nieuwe woonwijk en de bestaande fietsinfrastructuur. De route van de fietsverbinding staat vast, maar de vorm moet verder uitgewerkt worden, waarbij participatie met de omgeving belangrijk onderdeel is.

 • Als projectleider openbare ruimte ben je het centrale aanspreekpunt voor het in goede banen leiden van het onder andere bouwrijp en woonrijp maken, verkeerskundige aanpassingen, landschapsinrichting, e.d.
 • Jij bereidt projecten voor, stuurt de projectgroep aan en bewaakt de planning, kosten en kwaliteit;
 • Je bent gericht op samenwerking met interne collega’s, maar ook met externe partijen zoals wijkorganisaties, bedrijven, bewoners, aannemers en adviesbureaus;
 • Jij organiseert o.a. het proces van aanbesteding/ inkoop, participatie;
 • Je kent alle facetten van projectmatig werken, zowel vakinhoudelijk als procesmatig (GORKIT). Samenwerking met interne disciplines, maar ook met externe partners staat daarbij centraal.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het leiden van bouwteams en complexere integrale opgaven in de openbare ruimte.
 • Je bent politiek sensitief

Is de aangeboden kandidaat een ZZP-er? Indien de kandidaat een ZZP-er is, dan graag dit melden.
Het contract loopt dan via Haert.


Weging prijsdeel: 25 %

Opleidingsniveau

Minimaal opleidingsniveau: HBO
 • Minimaal HBO (10 %)
 • HBO of hoger (15 %)
Weging: 15 %

Werkervaring

minimaal 3-5 jaar relevante werkervaring in projectleiderschap in integrale opgaven in de openbare ruimte. Ervaring met het organiseren en leiden van bouwteam samenwerkingen.
 • 3 tot 5 jaar (5 %)
 • meer dan 5 jaar (10 %)
Weging: 10 %

CV

Het CV wordt beoordeeld op volledigheid en duidelijkheid inzake de beschrijving van werkervaring.
Weging: 25 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
In de gesprekken zal nadrukkelijk stil gestaan worden bij de match met de opdracht en het team.

Weging: 25 %
De gesprekken zullen half mei worden gevoerd.