Beleidsadviseur Onderwijshuisvesting

Logo van de gemeente baarn met een blauw-wit schild met een bisschop die een staf vasthoudt, naast de tekst "gemeente baarn" in grijs.

Aanvraagnummer: 1066
Organisatie: Gemeente Baarn
Locatie: Baarn
Uren per week: 12 tot 16 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 02-05-2024 12:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Bij de gemeente Baarn zijn ruim 155 medewerkers in dienst. Om onze ambities te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

Onze organisatie is groot genoeg voor uitdagend werk en klein genoeg voor korte lijnen en veel eigen verantwoordelijkheid. Elke dag is anders met deze collega’s die graag voor elkaar klaar staan. Ook zijn er korte lijnen met het gemeentebestuur en het management. Wij werken steeds meer in verbinding met de inwoners, maar ook intern met onze collega’s van verschillende vakgebieden. Een baan bij ons betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen.

De organisatie is flink in beweging. De focus van de gemeente Baarn is gericht op het centraal stellen van de klant en het verder ontwikkelen van de organisatie en de dienstverlening. Regelmatig zijn wij op zoek naar enthousiaste en talentvolle medewerkers die zich herkennen in onze kernwaarden: samenwerken, duidelijk en verbindend.

Opdracht
Als Senior Beleidsadviseur Onderwijshuisvesting ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, adviseren en evalueren van beleid met betrekking tot onderwijshuisvesting binnen de gemeente. Je doel is om een inclusieve, veilige en stimulerende leeromgeving te creëren die voldoet aan de behoeften van alle betrokkenen, waaronder schoolbesturen, leerlingen, leraren, ouders en de gemeenschap als geheel.

Deze opdracht omvat:

  • Analyseren van trends en ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting.
  • Het vertalen van trends en ontwikkelingen naar beleidsvoorstellen, strategische plannen en richtlijnen in lijn met wet- en regelgeving.
  • Adviseren van het gemeentebestuur en andere belanghebbenden over visie, beleidskeuzes en prioriteiten.
  • Samenwerken met, schoolbesturen en -directies, kinderopvangorganisaties, andere gemeentelijke beleidsvelden, de portefeuillehouder binnen het gemeentebestuur en overige stakeholders om gemeenschappelijke doelstellingen te identificeren en te realiseren.
  • Vanuit de visie op onderwijshuisvesting vervullen van de rol van regisseur / accounthouder richting de uitvoerende partijen.
  • Organiseren en realiseren van afstemming over gemeentelijk onderwijshuisvestingsbeleid en -projecten met relevante stakeholders.
  • Monitoren van de implementatie van beleid en maatregelen.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Een afgeronde opleiding op wo-bachelor niveau in de richting van onderwijskunde, vastgoedmanagement, of stedenbouw; (35 punten)
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker onderwijshuisvesting binnen een gemeente; (30 punten)
8. Kandidaat is beschikbaar per 1 mei 2024; (25 punten)
9. Kandidaat is beschikbaar voor ten minste 12 uur per week. (10 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je / de door jou aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau in de richting van onderwijskunde, vastgoedmanagement, stedenbouw;
2. Aantoonbare werkervaring op het gebied van beleidsontwikkeling en -advies binnen de onderwijshuisvesting, binnen een gemeentelijke context;
3. Aantoonbare kennis van wet- en regelgeving t.a.v. financiering en duurzaamheidsaspecten met betrekking tot het realiseren van onderwijshuisvesting (licht duidelijk toe waar deze kennis is opgedaan);
4. Aantoonbare ervaring met het bewegen in politieke en maatschappelijke context;
5. Aantoonbare werkervaring met projectmanagement en stakeholdermanagement.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10 .

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr (Maandag is zeer wenselijk, de rest in overleg)
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 14 mei 2024 om 12:00 en op donderdag 16 mei 2024 om 14:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 10 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • Opdrachtnemer is op grond van het integriteitsbeleid van Opdrachtnemer verplicht om uiterlijk één maand na aanvang werkzaamheden aan Opdrachtgever een voor de functie relevante Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Op het moment van overleggen mag de VOG niet ouder zijn dan twee maanden.
  • Opdrachtnemer zal na gaan of structurele aanwezigheid op het kantoor van de opdrachtgever noodzakelijk is teneinde het aantal reiskilometers, indien mogelijk, te beperken.
  • Opdrachtnemer zal correspondentie en adviesproducten zoveel mogelijk digitaal aanleveren. Indien de adviesproducten in hardcopy moeten worden aangeleverd worden deze stukken zoveel mogelijk dubbelzijdig en op duurzaam papier (voorzien van een van de volgende keurmerken; Milieukeur, Europees Ecolabel, Nordic Swan, Blaue Engel of gelijkwaardig) geprint.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 2 mei 2024, 12:00 uur. Tot die tijd kun je reageren.