Tekst logo luidt "DE Publieke Partner" in vette letters, geflankeerd door horizontale lijnen boven en onder.

Senior Vergunningverlener Horeca

Logo van Hilversum Mediastad, met een blauw schild met een geel propellerachtig symbool en de tekst "Hilversum Mediastad" in blauw en geel.

Aanvraagnummer: 1252
Organisatie: Gemeente Hilversum
Locatie: Hilversum
Uren per week: 32 - 36 per week
Tarief: €90 per uur
Duur van de opdracht: 4 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 01-06-2024
Optie tot verlenging: 2 maal 4 maand(en)
Sluitingsdatum: 15-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Opdracht

In het cluster horeca van het team Vergunningen, afdeling Publiekszaken, zoeken wij tijdelijk een senior vergunningverlener die aantoonbaar ervaring heeft met de Alcoholwet om het cluster te ondersteunen. Het beoordelen en, voor zover niet aanwezig, opstellen van standaardbrieven hoort ook bij de opdracht.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Vergunningverlener bij een gemeentelijke instelling.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Vergunningverlener bij een gemeentelijke instelling (30 punten);|
4. Aantoonbare kennis van en werkervaring met de APV en de Wet Bibob (25 punten);
5. Maximum uurtarief van € 90,- exclusief BTW, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender (25 punten);
6. Beschikbaar per 1 juni 2024 voor minimaal 32 uur per week waarop de vrijdag een vaste werkdag is (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 21 mei 2024 van 10.00 uur tot 11.00 uur en van 16.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 16 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Er wordt een VOG screening uitgevoerd conform de VOG screening van de gemeente Hilversum. De verwerkingstijd is maximaal 4 weken, en bij VOG-P screening maximaal 8 weken. De kosten van de VOG zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
  • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het formulier ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
  • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).