Sociaal werkers jeugd

Logo van de gemeente achtkarspelen, met gestileerde menselijke profielen in blauwe contouren boven de naam "achtkarspelen" in blauwe letters.

Aanvraagnummer: 1278
Organisatie: Gemeente Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel
Locatie: Buitenpost
Uren per week: 32 - 36 uur per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Friesland
Startdatum: 01-06-2024
Optie tot verlenging: 4 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 16-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Opdracht omschrijving

In onze gebiedsteams zijn wij in verband met ziekte- en zwangerschapsvervanging van meerdere collega's op zoek naar 3 Sociaal werkers jeugd voor 32 - 36 uur per week.

De organisatie zit in een transitiefase en 2024 is een heel belangrijk jaar voor iedereen in de organisatie. Er wordt gewerkt aan de ontvlechting van de werkmaatschappij 8KTD en de opbouw van beide gemeenten. Wat is de uitdaging? De huidige functie verandert, doordat er veel meer dan voorheen, gestuurd (en gefaciliteerd) wordt op gezamenlijke, integrale resultaatverantwoordelijkheid. De kennis van aanpalende werkvelden moet worden vergroot, maar de sociaal werker behoudt zijn/haar eigen specialisme. Gestuurd wordt op kwaliteit, integraliteit, professionaliteit, kostenbewustzijn en de eigen kracht van de burger. Het specialisme jeugd binnen het gebiedsteam is verantwoordelijk voor de jeugdhulp binnen het gebied. Dit betreft kinderen/jongeren in de leeftijd van 0-18 jaar (incidenteel 18+). De sociaal werkers met specialisatie jeugd hebben als doel kinderen en jongeren binnen het gezin op een veilige en goede manier op te laten groeien. Ouders, jongeren en professionals kunnen bij vragen en problemen bij het team terecht. Het team geeft advies en informatie en verleent waar nodig ondersteuning. Het team werkt preventief, vraaggericht, klantversterkend, omgevingsgericht en is gericht op samenwerking. Binnen het team werken verschillende medewerkers met een eigen specifieke deskundigheid. Als sociaal werker ben je generalist voor het gezin en expert binnen het expertise jeugd. Je brengt de belangen en behoeftes van jeugdigen, ouders en de samenleving samen in een doelgerichte aanpak waarbij eigen kracht en verantwoordelijkheid van het gezin uitgangspunt is.

Verantwoordelijkheden

Als sociaal werker ben je contactpersoon en regiehouder van het gezin. Je coördineert de zorg binnen het gezin wat resulteert in één gezin, één plan, één hulpverlener. Je ziet wat er speelt, reageert professioneel en met je nuchtere boerenverstand en doet wat nodig is.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juni 2024 tot en met 31 december 2024 voor 32 - 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. De opdracht is voor 32 - 36 uur per week. Opdrachtgever heeft de bevoegdheid om gedurende de looptijd van de overeenkomst de inzet te verhogen tot maximaal 36 uren per week waarbij het uurtarief ongewijzigd zal blijven, tenzij partijen bij urenuitbreiding een lager uurtarief overeenkomen vanwege de verhoging van de inzet. Een hoger uurtarief is uiteraard niet mogelijk. Deze urenuitbreiding is optioneel, opdrachtnemer kan hier geen rechten aan ontlenen. Uitbreiding geschiedt in overleg met opdrachtnemer en wordt indien van toepassing nader schriftelijk vastgelegd. Bij inschrijving dient u uit te gaan van het minimaal aantal uren per week. De klikgesprekken vinden plaats op maandag 27 mei 2024. Wij vragen hier rekening mee te houden.

Kwaliteit (eisen)

U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe.
U voegt een motivatiebrief van de kandidaat van maximaal 2 pagina’s A4 toe.
Kandidaat heeft een relevante afgeronde HBO opleiding, zoals SPH, Social Work.
Kandidaat heeft minimaal 2 jaar relevante en recente (<10 jaar) werkervaring als sociaal werker jeugd bij een gemeente.
De kandidaat is SKJ geregistreerd.
De kandidaat is in het bezit van een rijbewijs en auto.
In het bezit van een geldige VOG (maximaal 3 maanden oud en relevant voor de functie) ofwel bereid deze aan te vragen.

Prijs (eisen)

Maximaal: € 80,00
Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria

Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 20 %
Gewicht van kwaliteit : 80 %

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = 100 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) * ( 100 / ( hoogste prijs - laagste prijs ) ) )
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Gunningscriteria (wensen)

35 %
Mate van ervaring met het systeem Civision Isamenleving van Pink Roccade. Dit blijkt uit cv of motivatiebrief.
35 %
Mate van werkervaring in de afgelopen 2 jaar binnen een sociaal wijkteam of gebiedsteam als sociaal werker met specialisme jeugd. Dit blijkt uit cv.
30 %
Mate van allround ervaring op het gebied van jeugdproblematiek (van o.a. enkelvoudige opvoedingsvragen tot en met veiligheidszaken en complexe echtscheidingsproblematiek). Dit blijkt uit CV en motivatiebrief.

Het interview

Als Inschrijver in de top 5 is geëindigd, ontvangt inschrijver een uitnodiging voor het interview. Tijdens het interview wordt een verificatie gedaan op basis van de aangeboden offerte. Als de verificatie positief is wordt de kandidaat beoordeeld op basis van criteria. De criteria zijn hieronder te raadplegen ter voorbereiding op het interview. Bij de terugkoppeling op de offertes (gunningsbeslissing) worden de resultaten bekendgemaakt in deze applicatie.