Sociotherapeut/casusregisseur

Logo van gemeente krimpen aan den ijssel met een grote blauwe letter "k" naast de blauwe tekst.

Aanvraagnummer: 689
Organisatie: Gemeente Krimpen aan den Ijssel
Locatie: Krimpen aan den IJssel
Uren per week: 36 per week
Tarief: €75 per uur
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 01-05-2024
Optie tot verlenging: 3 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 11-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Krimpen aan den IJssel is een ondernemende gemeente die graag vooruit denkt en doet. Met zo'n 180 medewerkers zorgen we voor een gemeente waar het fijn wonen, werken en leven is. Onze organisatie is continu in beweging. We zoeken naar nieuwe manieren van (samen)werken, gaan uit van zelforganisatie en zijn steeds meer gericht op resultaat in plaats van tijd. De organisatie is verdeeld in 25 thuisteams die gevormd zijn rondom inhoudelijke thema’s. We zoeken naar nieuwe manieren van (samen)werken, gaan uit van zelforganisatie en zijn steeds meer gericht op resultaat in plaats van tijd.

Opdracht
Krimpen aan den IJssel heeft momenteel een twee locaties voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. En worden diverse vluchtelingen uit Oekraïne bij gastgezinnen opgevangen. In tegenstelling tot de reguliere vluchtelingenopvang wordt deze opvang niet gecoördineerd door het COA. Dit zorgt ervoor dat we alle werkzaamheden die deze opvang met zich meebrengt zelf organiseren. Dat doen we door o.a. de inzet van een multidisciplinair team, waar een sociotherapeut/casusregisseur onderdeel van is. De sociotherapeut/casusregisseur is samen met de locatiemanager en woonbegeleiders primair op locatie coördinerend en uitvoerend bezig en aanspreekpunt voor de mensen binnen de opvang.

Als sociotherapeut/casusregisseur vorm je samen met de bewoners een beeld van wat er moet gebeuren om te landen na aankomst, een goede start te maken in de nieuwe leefomgeving en stappen te zetten naar de toekomst. Je ondersteunt het gezin hierbij. Je biedt praktische en psychosociale begeleiding in dit proces waarbij zelfredzaamheid van de bewoner(s) het doel is.

Daarnaast hou je als woonbegeleider zicht op wat er gebeurt op de locatie en zie jij toe op een gezond leefklimaat waar verbinding centraal staat. Je versterkt dit waar nodig en breidt dit uit waar mogelijk. Dit doe je door het organiseren van themabijeenkomsten, activiteiten en events. De waarde van verbinding met de buurt om draagvlak te borgen begrijp jij als geen ander.

Je bent verantwoordelijk voor minimale verslaglegging, registratie en voor de planning van je werkzaamheden. Je bent bereid en in staat om buiten kantoortijden met de bewoners af te spreken of op locatie te zijn. De diensten zijn ingedeeld van 8-16u en van 12-20u.

Als onderdeel van je professionalisering neem je deel aan het teamoverleg/casuïstiekbespreking en training.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 11 april 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Competenties

 • Sensitief;
 • Nieuwsgierig;
 • Open;
 • Opmerkzaam;
 • Assertief;
 • Proactief;
 • Zelfstandig en een teamplayer;
 • Planmatig;
 • Flexibel;
 • Creatief;
 • Praktisch.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Afgeronde opleiding Social Work of vergelijkbaar (Sociaal Cultureel Werk of Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening) op minimaal hbo bachelor niveau (30 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als sociotherapeut en/of casusregisseur (20 punten);
6. Bereid en in staat om per 1 mei 2024 in de avonden en (mogelijk op termijn) in de weekenden te werken (30 punten);
7. Aantoonbaar in het bezit van een BHV- en EHBO-diploma of bereid en in staat om op 26 april 2024 deel te nemen aan deze training op locatie (10 punten);
8. Een maximum uurtarief van € 75,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 12 april 2023 tussen 10.00 uur 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 11 april 2024, in de middag bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt met ingang van 1 januari 2024 middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u hiervan een handleiding.
 • Het tarief van de aangeboden kandidaat staat vast voor 12 maanden. Daarna kan maximaal éénmaal per jaar een voorstel tot prijsaanpassing aan de Opdrachtgever plaatsvinden.