Senior juridisch beleidsmedewerker

Logo van de gemeente edam volendam, met een gestreept schild in blauw, rood, geel en groen naast de tekst "gemeente edam volendam.

Aanvraagnummer: 690
Organisatie: Gemeente Edam-Volendam
Locatie: Volendam
Uren per week: 24 tot 28 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 15-04-2024
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 09-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Edam-Volendam: een wereldmerk
Met meer dan 36.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 8.000 hectare bestaat Edam-Volendam uit tien kernen en buurtschappen met een eigen verhaal, eigen tradities en een rijke cultuur. Vissers, boeren en stedelingen. Klederdracht, kaas, paling, veenweiden, polder, water, talloze monumenten, sport, toerisme en muziek. Nuchter, eigenwijs, sociaal, onafhankelijk, coöperatief, betrouwbaar, ambitieus, slagvaardig en werklustig. Een palet van verscheidenheid dat kleur geeft aan onze gemeente en het tevens aantrekkelijk maakt voor mensen van ver buiten de gemeentegrenzen om ons te bezoeken. Edam-Volendam is een wereldmerk.

Ondernemend en Betrokken
Samen met inwoners, bedrijven en instellingen bouwt het bestuur en de gemeentelijke organisatie aan een gemeenschap die bijdraagt aan het welzijn. De inwoners zijn makkelijk in contact, benaderbaar en hechten waarde aan gelijkwaardigheid. Mensen zijn zichzelf, voelen een onderlinge verbondenheid en houden van hard werken. Betrokkenheid en ondernemerschap zijn de belangrijkste ingrediënten voor onze ambities. Ze staan aan de basis van ons succes. Door onze saamhorigheid en onderlinge verbondenheid weten we wat er leeft en waar we elkaar kunnen helpen. Met onze ondernemende geest krijgen we dingen voor elkaar. We zetten onszelf in als mensen met ieder onze eigen kwaliteiten en bundelen zo onze krachten voor een betrokken en ondernemende gemeente. Onze missie luidt dan ook: ‘Ondernemend en Betrokken’.

De gemeente Edam-Volendam is een aantrekkelijke gemeente om in te leven, te wonen en te werken. Als gemeente kijken we van buiten naar binnen (samen met de inwoner), werken we volgens het principe Van Ik-naar-Wij, bouwen we op vertrouwen, zijn we resultaatgericht binnen een goede werksfeer en is er voor de medewerker ruimte voor ontwikkeling, opleiding en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie.

Opdracht
Het team Bouwen & Milieu maakt samen met het team Omgevingsbeleid deel uit van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Het team Bouwen & Milieu houdt zich o.a. bezig met Vergunningverlening, toezicht & handhaving van het Omgevingsrecht.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 9 april 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Competenties

  • Analytisch vermogen;
  • Omgevingsbewustzijn;
  • Oordeelvorming;
  • Flexibiliteit;
  • Communicatieve vaardigheden.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Een afgeronde juridische opleiding op hbo niveau (25 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeente (25 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare juridische werkervaring op het gebied van bouw, milieu en ruimtelijke ontwikkeling; (25 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met bezwaar en beroep (25 punten).


Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht kan ingevuld worden op de werkdagen, van maandag tot en met vrijdag, en in overleg tussen de teamleider en de kandidaat.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 11 april 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 10 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.