Sr projectmanager renovatie oudbouw cba

Logo met een grijze leeuw en een rode diagonale lijn over het woord "Amersfoort" in zwarte tekst.

Aanvraagnummer: 987
Organisatie: Gemeente Amersfoort
Locatie: Amersfoort
Uren per week: 8 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 1-7-2024 t/m 1-7-2025
Regio: Utrecht
Startdatum: 1-7-2024
Optie tot verlenging: 2 x 12 maanden
Sluitingsdatum: 10-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


CBA (Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort) is onderdeel van de gemeente Amersfoort. Begraafplaats Rusthof maakt onderdeel uit van CBA, naast de begraafplaatsen aan de Soesterweg en Maranatha. Voor de begraafplaats Rusthof staan diverse gebouwen: een rouwcentrum (2015), crematorium (2003)  en de oudbouw, wat een Rijksmonument is uit 1930. Dit Rijksmonument bestaat uit de Torenzaal, een koffiekamer en een gebouw, dat momenteel gebruikt wordt als kantoorruimte.

Voor de oudbouw is een groot renovatieproject voorzien, dat 2 jaar gaat duren. Hiervoor gaat medio 2024 de voorbereiding starten. Deze duurt ca. 1 jaar, waarna de uitvoering kan gaan plaatsvinden van medio 2025 - 2027.

Wij zoeken een senior projectmanager met ruime ervaring voor dit complexe project.

De aan te trekken senior projectmanager werkt in opdracht van de directeur CBA. Het takenpakket omvat o.a:
 • Behalen van het gewenste projectresultaat qua geld, kwaliteit en doorlooptijd;
 • Voorbereiden en realiseren van ontwerpen en bestekken;
 • Afstemmen met monumentencommissies, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, gemeentes en andere betrokken partijen
 • Organiseren van de aanbesteding;
 • Begeleiden op hoofdlijnen van de uitvoering van de renovatie;
 • Periodiek rapporteren over de voortgang van het proces, gerelateerd aan de opdrachtverstrekking;
 • Adviseren aan de opdrachtgever.


LET OP!
In het kader van gelijke kansen en het voorkomen van manipulatieve inschrijvingen, waarbij een inschrijver veel verschillende cv’s indient en zo kan sturen op wie in de top komen, mag een inschrijver maximaal 1 offerte/kandidaat aanbieden. Bij meer dan 1 aangeboden offerte/kandidaat zal alleen de eerst binnengekomen aanbieding meedingen naar de opdracht.

Urenregistratie/facturatie
De gewerkte uren dienen te worden geregistreerd via de inhuurdesk van de Gemeente Amersfoort en na akkoord van de inhurende manager kan er via Mijn inhuurdesk op Gemeenteamersfoorthuurtin.nl een factuur digitaal worden verzonden aan de gemeente.

De in te huren senior projectmanager is resultaatgericht en in staat om dit project binnen budget en planning te realiseren. Wij zoeken een projectmanager met uitstekende projectmatige en communicatieve vaardigheden, met ruim voldoende ervaring met soortgelijke vraagstukken, met een uitstekende bestuurlijke en maatschappelijke antenne. De kandidaat voldoet aan de hierna te noemen gewenste competenties:
 • Omgevingsbewustzijn (strategisch handelen en actief schakelen),
 • Problemen oplossen (anticiperen en analyseren),
 • Samenwerken (voorwaarden scheppen en actief binden) en onderhandelen,
 • Goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk).
Weging prijsdeel: 25 %

Werkervaring 1

Bij voorkeur beschikt u over meer dan 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als senior projectmanager binnen een 150.000 plus gemeente, weergegeven in het CV conform de specificatie aantoonbare werkervaring (bijlage document bij deze uitvraag)
Weging: 30 %

Werkervaring 2

De kandidaat heeft bij voorkeur recente werkervaring opgedaan in een vergelijkbare opdracht bij de Gemeente Amersfoort.
Weging: 10 %

Inzetbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf de startdatum voor minimaal 8 uur per week.
Weging: 10 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Toetsing op werkervaring, kennis en de gewenste competenties.

Weging: 25 %
De interviews worden gepland  op 14 mei