Strategisch i-adviseur

Logo's van Gemeente De Wolden en Gemeente Hoogeveen met groen en blauw golfmotief onder elk logo.

Aanvraagnummer: 989
Organisatie: Samenwerkingsorganisatie de Wolden/Hoogeveen
Locatie: Hoogeveen
Uren per week: 32 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Drenthe
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 01-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO) geeft met ruim 900 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.werkenbijdeswo.nl

Opdracht
Als senior informatie-adviseur ben je verantwoordelijk voor het geven van strategisch advies over digitaliseringsvraagstukken aan het management en de directie van beide gemeenten. Je coördineert tevens de advieswerkzaamheden van de afdeling IPPM. Met jouw kennis, kunde en ervaring adviseer je inhoudelijk over strategische thema's binnen informatisering. Daarnaast bied je inzicht in de prioriteiten en help je bij het maken van keuzes wanneer dat nodig is.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Een afgeronde opleiding op minimaal WO-niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met strategische advisering binnen het i-domein binnen een gemeente;
3. Per direct beschikbaar;
4. In het bezit van TOGAF of Archimate certificering;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring als strategisch i-adviseur (25 punten)
6. Aantoonbare werkervaring als Enterprise Architect (20 punten);
7. In het bezit van TOGAF en Archimate certificering (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring op het gebied van procesontwerp en verbetering (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met zaakgericht werken (10 punten);
10. Aantoonbare werkervaring in zowel profit als non-profit sector (15 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaa l 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk:  Nee, incidenteel in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in de week van 6 mei 2024 . De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • Huidige/ zittende leverancier is uitgenodigd om deel te nemen aan deze aanbesteding.
  • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • Bij de SWO De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken. Je ontvangt van ons een laptop en indien gewenst een mobiele telefoon in bruikleen.
  • Het overeengekomen tarief is van toepassing voor de gehele duur van de inzet van Professional .
    Aanpassing van het tarief is uitsluitend mogelijk na wederzijds overleg én mits er sprake is van detachering en kan slechts ingaan indien Inlener schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd dat de tariefsaanpassing is goedgekeurd, met dien verstande dat verhogingen van het loon of andere arbeidsvoorwaarden, volgend uit de cao binnen de branche waarin Professional werkzaam is of bepaald door wetgeving, te allen tijde kunnen worden doorberekend.
    Andere verhogingen zijn niet mogelijk aangezien deze als een wezenlijke wijziging gezien worden waarmee de oorspronkelijke uitvraag onrechtmatig wordt (voor meer informatie: zie https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/jurisprudentie/jurisprudentieoverzicht/type-opdracht/wezenlijke-wijziging ).