Teammanager Voorbereiding en Uitvoering

Logo van Hilversum Mediastad, met een blauw schild met een geel propellerachtig symbool en de tekst "Hilversum Mediastad" in blauw en geel.

Aanvraagnummer: 727
Organisatie: Gemeente Hilversum
Locatie: Hilversum
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 3 maand(en)
Sluitingsdatum: 11-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Opdracht
Deze opdracht is uitgezet omdat het team Voorbereiding en Uitvoering de afgelopen jaren sterk is gegroeid zowel het aantal teamleden is toegenomen als ook de werkzaamheden. De huidige aansturing met één teammanager is niet meer werkbaar en in de komende periode wordt onderzocht welke aanpassingen nodig zijn om weer te komen tot een team waarin voldoende ruimte is voor personele aandacht en inhoudelijke sturing.

In de komende periode zal het team worden aangestuurd door twee teammanagers. Een te werven teammanager die zich richt op de vakgroepen ontwerp, werkvoorbereiding en directievoering en de bestaande teammanager die zich richt op de projectleiders en de vakgebieden riool, water en milieu. Naast deze splitsing van de vakgroepen zal de bestaande teammanager ook ambtelijk opdrachtgever zijn voor de investeringsprojecten en een aantal andere projecten en het onderzoek doen naar de mogelijke interventies. De te werven teammanager richt zich op de meer personele zaken en teamontwikkeling.

Team Voorbereiding & Uitvoering
Team Voorbereiding en Uitvoering voert de volledige keten uit van projecten in de openbare ruimte: van ontwerp tot aan beheer. De teammanagers Voorbereiding en Uitvoering geven samen met 3 coördinatoren sturing aan een hecht en hardwerkend team van 32 enthousiaste en gedreven medewerkers.

Het team Voorbereiding en Uitvoering is onderdeel van de afdeling Leefomgeving en voert de volledige keten van openbare ruimte projecten uit: van ontwerp tot aan beheer. De opgave van team is het vervangen van 6,5 km riool en daarbij de straat integraal te herinrichten, daarnaast is het team het ingenieursbureau voor de gemeente en draaien de teamleden mee in alle projecten en gebiedsontwikkelingen. Hiervoor zijn de ontwerpers Openbare Ruimte, werkvoorbereiders Groen en Civiel en directievoerders verantwoordelijk. Binnen het team wordt deze keten ondersteund door professionals op het gebied van calculatie, milieu, beleid riolering, waterbeheer, verkeer en bereikbaarheid. Buiten het team is de verbinding met “ketencollega’s” van beleid, projecten en beheer en diverse andere professionals.

Afdeling Leefomgeving
Samen met de afdelingsmanager en de andere teammanagers van de afdeling Leefomgeving maak je deel uit van het managementteam. Van daaruit ben je medeverantwoordelijk voor het functioneren van de hele afdeling. Je zorgt samen voor de integrale afstemming van alle primaire en bedrijfsvoering processen, het implementeren van nieuw beleid, het delen van interne en externe signalen en het bepalen van een heldere visie en strategische doelen.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Wij zoeken een doelgerichte teammanager die op een faciliterende, coachende en stimulerende manier leidinggeeft. Je bent bereid om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden en je helpt medewerkers om hetzelfde te doen.

Je creëert ruimte en vertrouwen om medewerkers passende vrijheid te bieden zodat zij optimaal kunnen presteren en zich verder kunnen ontwikkelen. Je bent in staat om je communicatie aan de situatie en het publiek aan te passen, zodat je boodschap helder overkomt. Je hebt een zakelijke en professionele instelling, je komt gemaakte afspraken na en spreekt collega’s aan als zij dit niet doen. Je werkt transparant en open, zodat je verantwoording over het totaalresultaat kunt afleggen.

 • Daadkracht & resultaatgerichtheid;
 • Je toont eigenaarschap: geeft en neemt verantwoordelijkheid, komt afspraken na;
 • Helicopterview;
 • Omgevingsbewustzijn (politiek en organisatie sensitiviteit);
 • People skills (verbinden feedbackgeven en aanspreken);
 • Je communiceert makkelijk en helder, zowel mondeling als op papier.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het fysieke domein bij een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 10 jaar (35 punten);
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare managementervaring met een team van vergelijkbare omvang (25 fte) en samenstelling (mbo/hbo/wo) in de afgelopen 10 jaar (35 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een politiek bestuurlijke context in de afgelopen 7 jaar (20 punten);
6. Afgeronde opleiding Civiele techniek, Cultuurtechniek, Ruimtelijke Ontwikkeling en/of Bedrijfskunde op minimaal hbo bachelor niveau (10 punten).

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr/ in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 15 april 2024 tussen 09.00 uur en 12.00 uur of dinsdagmiddag 16 april 2024 tussen 15.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 11 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Er wordt een VOG screening uitgevoerd conform de VOG screening van de gemeente Hilversum. De verwerkingstijd is maximaal 4 weken, en bij VOG-P screening maximaal 8 weken. De kosten van de VOG zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het formulier ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 11 april 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.