Coördinator werkvoorbereiding

Logo van Hilversum Mediastad, met een blauw schild met een geel propellerachtig symbool en de tekst "Hilversum Mediastad" in blauw en geel.

Aanvraagnummer: 728
Organisatie: Gemeente Hilversum
Locatie: Hilversum
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 3 maand(en)
Sluitingsdatum: 15-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Opdracht
Als coördinator werkvoorbereiding binnen team Voorbereiding en Uitvoering geef je samen met de teammanager en de 2 andere coördinatoren sturing aan een hecht en hardwerkend team van 32 enthousiaste en gedreven medewerkers. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de vakgroep werkvoorbereiding en voor de organisatie als het gaat om het geven van advies op het gebied van het maken van bestekken. Je bent een inhoudelijke sparringpartner voor de medewerkers.

Team Voorbereiding en Uitvoering voert de volledige keten uit van projecten in de openbare ruimte: van ontwerp tot aan beheer. Door vertrek van een coördinator neem je een groot deel van zijn taken over en stuur je direct de vakgroep Werkvoorbereiding aan. Deze vakgroep bestaat uit 5 ervaren en 1 junior civiele werkvoorbereiders, 2 ervaren en 1 junior cultuurtechnische werkvoorbereider, een calculator/werkvoorbereider.  De vakgroep Directievoering en Ontwerp hebben ieder een eigen coördinator. De vakgroep Water, Riool en Milieu en de projectleiders worden door de teammanager aangestuurd.

Samen met de teammanager Voorbereiding en Uitvoering en de andere coördinatoren zet je de lijnen uit. Naast een inhoudelijke opgave is het ook van belang dat je meedenkt en doet in de verandering van het team. Door groei in het aantal medewerkers en door toevoeging van een extra vakgroep is het team met 32 vaste medewerkers en een flexibele schil van 6 medewerkers te groot voor 1 teammanager geworden. Vooruitlopend op een aanpassing van het team en de rol van de teammanager wordt nu ondersteuning gezocht zodat de teammanager tijd heeft om de gewenste aanpassing vorm te geven en de opdrachtgevende taken voor onder andere de integrale riool- en wegvervangingen op te pakken.

Als coördinator stuur je op het proces, de samenhang van alle projecten en houd je het overzicht op de totale portefeuille, rekening houdend met de bestuurlijke dynamiek. Dit doe je met behulp van de door jou te beheren integrale teamplanning en de bijhorende capaciteitsbesteding. Ook draag je zorg voor de projectintake waarbij je helder krijgt wat de opdracht is en deze op een juiste wijze in het team belegt. Dit doe je uiteraard niet alleen, samen met de coördinator ontwerp en de coördinator directievoering vorm je de ruggengraat van het team. Van daaruit ben je mede verantwoordelijk voor de integrale afstemming van de bedrijfsvoering en het delen van interne en externe signalen en contacten.

Team Voorbereiding & Uitvoering
Het team Voorbereiding en Uitvoering is onderdeel van de afdeling Leefomgeving en voert de volledige keten van openbare ruimte projecten uit: van ontwerp tot aan beheer. De opgave van team is het vervangen van 6,5 km riool en daarbij de straat integraal te herinrichten, daarnaast is het team het ingenieursbureau voor de gemeente en draaien de teamleden mee in alle projecten en gebeidsontwikkelingen. Hiervoor zijn de ontwerpers Openbare Ruimte, werkvoorbereiders Groen en Civiel en directievoerders verantwoordelijk. Binnen het team wordt deze keten ondersteund door professionals op het gebied van calculatie, milieu, beleid riolering, waterbeheer, verkeer en bereikbaarheid. Buiten het team is de verbinding met “ketencollega’s” van beleid, projecten en beheer en diverse andere professionals.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Daadkracht & resultaatgerichtheid;
 • Je toont eigenaarschap: geeft en neemt verantwoordelijkheid, komt afspraken na;
 • Helicopterview;
 • Omgevingsbewustzijn (politiek en organisatie sensitiviteit);
 • People skills (verbinden feedbackgeven en aanspreken);
 • Je communiceert makkelijk en helder, zowel mondeling als op papier.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
2. Uiterlijk beschikbaar per 1 juni 2024 voor minimaal 32 uur per week;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar in een coördinerende rol in de civiele techniek of cultuurtechniek;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar ten aanzien van werkvoorbereiding op het gebied van openbare ruimte projecten.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar in een coördinerende rol in de civiele techniek of cultuurtechniek (35 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar ten aanzien van werkvoorbereiding op het gebied van openbare ruimte projecten (30 punten);
7. Aantoonbare kennis van de RAW systematiek én de UAV (20 punten);
8. Aantoonbare kennis van CROW richtlijnen (10 punten);
9. Een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Civiele techniek of Cultuurtechniek (5 punten).

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr/ in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 18 april 2024 tussen 11.00 uur en 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 17 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Er wordt een VOG screening uitgevoerd conform de VOG screening van de gemeente Hilversum. De verwerkingstijd is maximaal 4 weken, en bij VOG-P screening maximaal 8 weken. De kosten van de VOG zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.

 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het formulier ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).