Kwaliteitsmedewerker Jeugd en WMO

Logo van de gemeente Voorschoten, bestaande uit een rood schild met een kroon en twee lachende gezichten, vergezeld van de tekst "gemeente Voorschoten.

Aanvraagnummer: 729
Organisatie: Gemeente Voorschoten
Locatie: Voorschoten
Uren per week: 8-24 per week per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 3 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: 01-05-2024
Optie tot verlenging: 2 maal 3 maand(en)
Sluitingsdatum: 11-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
De gemeente Voorschoten heeft ruim 25.000 inwoners en behoort tot de top 10 van beste woongemeenten. We stellen alles in het werk om goede voorzieningen te bieden aan álle inwoners van Voorschoten. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en het naar hun zin hebben. Je krijgt daarom bij ons als medewerker de kans om je talenten veelvuldig  in te zetten. Er is een prettige, informele werksfeer en we bieden veel ruimte om jezelf te ontwikkelen.

Na een periode van samenwerking met de gemeente Wassenaar gaan we per 1 september als zelfstandige gemeente verder. We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners.

De organisatie is onderverdeeld in vier domeinen: Mens en Samenleving, Fysieke Leefomgeving, Organisatie en Publiek en Bestuur.

Opdracht
De gemeenten Wassenaar en Voorschoten werken sinds 1 september 2021 samen voor het sociaal domein. Dat doen we op grond van de ‘Dienstverleningsovereenkomst maatschappelijke ondersteuning Voorschoten en Wassenaar’. Dit betekent dat de gemeente Voorschoten ook de sociaaldomeintaken uitvoert voor Wassenaar. Er is besloten bovengenoemde dienstverleningsovereenkomst te beëindigen. Uitgangspunt daarbij is dat de dienstverlening aan de inwoners onverminderd doorgang vindt.

Per 1 mei 2024 is de ontvlechting van de dienstverleningsverleningsovereenkomst technisch afgerond. Om de dienstverlening per 1 mei 2024 te continueren en aansluitend de inrichting en processen duurzaam te borgen binnen de gemeentelijke organisatie, zoekt de gemeente Voorschoten een ervaren kwaliteitsmedewerker Jeugd en WMO, waarbij het accent op de Jeugdwet zal liggen. Als kwaliteitsmedewerker maak je onderdeel uit van het team Meedoen-Uitvoering en je zult vooral actief zijn op het standaardiseren en verbeteren van de werkprocessen rondom de Jeugdwet.

- Je adviseert, stimuleert en motiveert de consulenten bij de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo;
- Je adviseert de teammanager over de kwaliteitsverbetering van de werkprocessen;
- Je bent (juridische) vraagbaak op het terrein van de Jeugdwet en de Wmo;
- Je voert toetsingen en dossiercontroles voor de Jeugdwet en de Wmo uit;
- Je doet voorstellen ter verbeteringen van het werk, de werkprocessen en de inrichting van de applicatie;
- Je levert een bijdrage aan de kwaliteitsbewaking van individuele besluiten.

Competenties
Analytisch, Procesdenker, pragmatisch, daadkrachtig

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender
5. Aantoonbare werkervaring met werkprocessen en toepassen van wetgeving Jeugd en WMO (20 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als kwaliteitsmedewerker Jeugd en WMO binnen een gemeentelijke instelling (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met procesoptimalisatie en het realiseren van procedures en handboeken op het gebied van Jeugd, benoem waar dit is uitgevoerd (35 punten);
8. Beschikbaar per 1 mei 2024 (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
8-16 uur per week, mogelijk word in de loop van de opdracht de uren verhoogd naar 24 uur per week. Hybride werken is mogelijk, voor deze opdracht wordt een minimale aanwezigheid van 50% van de werktijd op de fysieke werkplek verwacht.

Planning
De gesprekken bij de gemeente Voorschoten zijn gepland op maandag 15 april 2024, tussen 13.00 uur en 16.00 uur . De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 12 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente Voorschoten zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 11 april 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.