Projectleider Gebiedsontwikkeling – Gemeente De Ronde Venen

Logo van gemeente de ronde venen met een gestileerde groene en blauwgroen sneeuwvlok naast de tekst.

Aanvraagnummer: 730
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Locatie: Mijdrecht
Uren per week: 12 tot 16 per week
Tarief: €115 per uur
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: 01-05-2024
Optie tot verlenging: 1 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 11-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Groen en waterrijk
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt de gemeente De Ronde Venen in een groen en waterrijk gebied. Met daarin acht verschillende dorpen, namelijk Mijdrecht, De Hoef, Wilnis, Amstelhoek, Waverveen, Vinkeveen, Baambrugge en Abcoude, is het werken altijd dynamisch. De inwoners van De Ronde Venen hechten veel waarde aan het leven in de groene en waterrijke leefomgeving. Tegelijkertijd grenst De Ronde Venen aan de metropool Amsterdam met de voordelen van de grote stad. Dit vraagt om lange termijn visies. Voor wonen, infrastructuur, ondernemen, duurzaamheid en milieu.

Werken bij Gemeente De Ronde Venen
De gemeente is met circa 320 collega’s één van de grootste werkgevers van De Ronde Venen. We zijn een organisatie met ambitieuze medewerkers, korte lijnen en een informele werksfeer. Vanuit het gemeentehuis in Mijdrecht werken we hard om te zorgen voor een prettige leef- en woonomgeving voor ruim 43.000 inwoners. Natuurlijk zetten we ons ook in voor bedrijven en instellingen in de omgeving.

Opgave
In het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed werken we aan de nieuwe woon- en werkgebieden in de gemeente. De ambitie is gericht op het bouwen van 4800 woningen en 12 hectare nieuw bedrijventerrein. Concreet werken we nu aan projecten gericht op de bouw van ruim 3200 woningen en starten we met de ontwikkeling van 8 hectare bedrijventerrein.
In verband met ziekte van een projectleider zijn we voor een tweetal projecten op zoek naar een tijdelijke vervanging

Opdracht
Als projectleider gebiedsontwikkeling ga je aan de slag met een twee projecten. In Vinkeveen zorg je ervoor dat we stappen maken met het project Doorvaart de Heul. Het graven van deze doorvaart verbetert de toegankelijkheid van en naar de Vinkeveense plassen. Dit combineren we met het verbeteren van het fietsnetwerk. Je zorgt ervoor dat het bestemmingsplan aan de raad wordt voorgelegd en je zorgt ervoor dat het project ook concreet kan worden uitgevoerd. Daarbij heb je ook voor de tegenstrijdige belangen in het project en onderken je de complexiteit in het werken in een veenweidegebied
Daarnaast ga je aan de slag met de ontwikkeling van een gebiedsontwikkeling in het centrum van Abcoude. Daar begeleid je een door een ontwikkelaar geïnitieerd project waarbij sprake is van een combinatie van woningbouw, het creëren van winkelruimte en de inrichting van openbare ruimte.  In dit project behartig jij de gemeentelijke belangen en zorg je ervoor dat er een ruimtelijke ontwikkelkader wordt opgesteld. Daarbij zoek je de samenwerking met de directe omgeving en met de eigenaar/ontwikkelaar.

We zoeken een ervaren projectleider gebiedsontwikkeling die samen met onze adviseurs aan de slag gaat met de ontwikkelingsprojecten.  De omvang van de opdracht schatten wij in op 12 tot 16 uur per week.

Competenties

  • Politieke sensitiviteit;
  • Houdt het overzicht;
  • Communicatief vaardig.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als projectleider in een project waarbij woningen en winkels zijn gecombineerd (benoem duidelijk in het cv waar deze ervaring is opgedaan) (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het werken in een veenweidegebied (benoem in je cv waar deze ervaring hebt opgedaan) (20 punten);
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als projectleider gebiedsontwikkeling bij een gemeente (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het opstellen en/of werken vanuit van een ontwikkelkader (benoem duidelijk in het cv waar deze ervaring is opgedaan) (10 punten);
8. Een maximaal uurtarief van €115 exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (30 punten);
a. Tarief lager dan €105- (30 punten);
b. Tarief tussen de €105,- en €110,- (15 punten);
c. Tarief hoger dan €111,- (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 16 april 2024 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 15 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).