Projectleider integraal

Logo van de gemeente wijk bij duurstede, met gestileerde zwarte tekst en abstracte lijntekeningen erboven.

Aanvraagnummer: 731
Organisatie: Gemeente Wijk bij Duurstede
Locatie: Wijk bij Duurstede
Uren per week: 28-36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: 01-05-2024
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 15-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Opdracht
Jij bent (mede)verantwoordelijk voor de voorbereiding en realisatie van onderhoudsprojecten in onze openbare ruimte. Hierbij ligt de nadruk op infrastructurele projecten, maar deze omvatten regelmatig ook cultuurtechnische onderdelen. Soms zijn dit snelle, technische vervangingen zoals bijvoorbeeld een brug of een asfaltkruising, soms zijn er ook projecten die in participatie opgepakt moeten worden;

 • Jij werkt nauw samen met onze beheeradviseurs. Zij zorgen voor duidelijke kaders/opdrachten  op de vakgebieden groen/water/riolering/wegen-verkeer;
 • Samen met de directievoerder en/of toezichthouder stuur jij de aannemer aan, je houdt bouwvergaderingen en zorgt voor een gedegen projectadministratie;
 • Je bent binnen deze projecten de schakel tussen de toezichthouders, beheerders, ontwikkelaars/ aannemers, betrokken afdelingen en het bestuur. Je legt verantwoording af aan de teamleider BOR;
 • Je betrekt inwoners en gebruikers bij de planvorming en communiceert hier helder over, zowel in- als extern;
 • Je creëert politiek bestuurlijk draagvlak en bereidt het bestuurlijke besluitvormingsproces voor;
 • Je beoordeelt en toetst onderzoeken, offertes, tekeningen en contractstukken en adviseert over de projectaanpak en technische toepassingen;
 • Je voert onderhandelingen met de ontwikkelaar of de aannemer;
 • Je verzorgt projectrapportages en -planningen voor collega’s en het bestuur.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 15 april 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Competenties

 • Resultaatgericht en verantwoordelijk.
 • Kwaliteits- en klantgerichte instelling.
 • Communicatie en digitaal vaardig.
 • Je kan complexe situaties goed beoordelen en inschatten welke (politieke) belangen hier een rol spelen en daarop inspelen.
 • Een integrale blik op de openbare ruimte in zowel het operationele als het beleidsmatige gebied.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau op gebied van civiele techniek, wegenbouw en/of rioleringstechniek (20 punten);
4. Aantoonbare kennis van UAV-(GC) en RAW systematiek (40 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met omgevingsmanagement civiele en/of groen projecten bij onderhouds-, reconstructie of vervangingsprojecten groter dan € 250.000 (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als teamlid selectiecommissie van aanbestedingsdocumenten EMVI-plan (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  nee

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 17 april 2024 tussen 09:00 en 12:00 uur, of donderdag 18 april 2024 tussen 09:00 uur en 14:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 16 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).