Toezichthouder Omgevingszaken

Logo van gemeente de ronde venen met een gestileerde groene en blauwgroen sneeuwvlok naast de tekst.

Aanvraagnummer: 1149
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Locatie: Mijdrecht
Uren per week: 16 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: Tot en met 31 december 2024
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 08-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Organisatieontwikkeling staat de komende jaren bij De Ronde Venen centraal. Het doel daarvan is het beter en sneller aansluiten bij de wensen vanuit de samenleving. Kernwaarden daarbij zijn Durf, Resultaat en Verbinding. Taken van het Team Omgeving zijn o.a.: ruimtelijke plannen, vergunningen en handhaving van omgevingszaken (o.a. wonen, bouw en milieu).

Opdracht
Je zorgt samen met een andere toezichthouder dat er projectmatig toezicht wordt gehouden op bebouwing in de Vinkeveense Plassen. Daarnaast voer je controles uit ten behoeve van handhavingsprocedures. Dit toezicht vindt per boot plaats. Dit doe je op wisselende dagen in de week (ook weekend). Je werkt daarbij nauw samen met de handhavingsjuristen en bent samen verantwoordelijk voor de lopende handhavingstrajecten voor dit project.

Gunningscriteria (weging)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4 in de richting van toezichthouder (15 punten);
4. Aantoonbare kennis en werkervaring met bestuursrechtelijk toezichthouden / wabo (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als toezichthouder (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een gemeente (10 punten);
7. Aantoonbare kennis van: wabo, awb, gemeentewet, wro, omgevingswet/ omgevingsvisie (25 punten);
a. Aantoonbare kennis van alle bovengenoemde wetten (25 punten);
b. Aantoonbare kennis van 4 van de bovengenoemde wetten (15 punten);
c. Aantoonbare kennis van 3 van de bovengenoemde wetten (10 punten);
d. Aantoonbare kennis van 2 van bovengenoemde wetten (5 punten);
e. Aantoonbare kennis van geen of 1 van bovengenoemde wetten (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als toezichthouder;

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr – Za – Zo.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 13 mei 2024 tussen 13.00 en 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 10 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).