Vergunningverlener apv en bijzondere wetten

Logo van purmerend met een gestileerde groene en blauwe stierenkop naast de merknaam in vet, schreefloos lettertype.

Aanvraagnummer: 984
Organisatie: Gemeente Purmerend
Locatie: Purmerend
Uren per week: 24 tot 36 per week
Tarief: €85 per uur
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 3 maand(en)
Sluitingsdatum: 03-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden. Wij werken volgens de “Purmerendse manier”, onze inwoners staan centraal. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met de omgeving vinden we belangrijk.

Opdracht
Van het beoordelen van vergunningaanvragen tot het verlenen van vergunningen, jij begeleidt het gehele proces. Je gaat aan de slag met het beoordelen en verlenen van vergunningen op grond van de APV, Alcoholwet en Bijzondere wetten. Je toetst aanvragen, ontheffingen en meldingen aan de geldende wet- en regelgeving.

Je bent goed op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving en het lokale beleidskader en je bent in staat om deze op de juiste wijze toe te passen. Je behandelt aanvragen en schakelt daarvoor met interne en externe adviseurs. Je informeert aanvragers proactief over de stand van zaken van hun procedure en geeft informatie over criteria waar aan voldaan moet worden.

Een werkweek zit heel divers in elkaar. Of het nou gaat om een voorwerp op de openbare weg, het behandelen van evenementenaanvragen of een vergunning voor een nieuw restaurant op de Koemarkt, jij zet de inwoners en ondernemers centraal!

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 3 mei 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kun je reageren.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar bij een gemeente als vergunningverlener APV en Bijzondere wetten (50 punten);
5. Aantoonbare werkervaring bij een gemeente met minimaal 50.000 inwoners (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
6. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau in een juridische richting (20 punten);
7. Uurtarief maximaal € 85,- euro exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender (20 punten).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare kennis (opgedaan d.m.v. werkervaring of een gevolgde cursus/opleiding) op het gebied van wet- en regelgeving, waaronder de Alcoholwet, APV (benoem dit duidelijk in het CV);
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar bij een gemeente als vergunningverlener APV en Bijzondere wetten.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen : in overleg.
We werken waar nodig voor het resultaat voor de stad. Dit kan op locatie zijn en betekent ook dat thuiswerken mogelijk is wanneer het werk dit toelaat.

Planning
De fysieke / digitale gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 8 mei 2024 tussen 12.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 6 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.
In de periode van 8 april 2024 tot 1 september 2024 vinden er werkzaamheden aan de A7 plaats met verkeershinder tot gevolg. Wij adviseren daarom zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen en niet met de auto. Check in ieder geval van te voren goed je reistijd.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien je de opdracht gegund krijgt, ontvang je een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
  • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Purmerend komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.