WMO Consulent

Logo van Gemeente Brummen met een gestileerde blauwe leeuw die in een groene boom met rode vruchten klimt, naast de tekst "Gemeente Brummen.

Aanvraagnummer: 1330
Organisatie: Gemeente Brummen
Locatie: Gemeente Brummen
Uren per week: 28-32
Tarief: €80,00 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 27-05-2024
Optie tot verlenging: ja
Sluitingsdatum: 21-05-2024 16:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Ter vervanging van zwangerschaps- en bevallingsverlof zijn we op zoek naar een WMO Consulent om het Team voor Elkaar, het wijkteam van de gemeente Brummen, te ondersteunen.

Het betreft een medior-positie. Als WMO consulent coördineer je de ingezette ondersteuning en stel je deze zo nodig tussentijds bij. Je bent de specialist op het gebied van de WMO en staat in contact met zorgaanbieders. Het Team voor Elkaar valt binnen het Sociaal Domein van de gemeente Brummen. Binnen het Team voor Elkaar geven we onder meer uitvoering aan de Jeugdwet, de WMO, de Participatiewet en de Wet Inburgering. Binnen het Team voor Elkaar werken we integraal samen en zorgen zo dat we voor de inwoners de juiste ondersteuning kunnen bieden als dat nodig is.

Verantwoordelijkheden

  • Je gaat in gesprek met de inwoner om de vraag helder te krijgen.
  • Je stimuleert en faciliteert inwoners om regie in eigen hand te nemen en/of te houden.
  • Je verkent samen met de inwoner de eigen mogelijkheden, die van het persoonlijke netwerk en van de sociale omgeving.
  • Je helpt de inwoner een plan van aanpak te maken met het gewenste resultaat en zet het tijdspad uit.
  • Je zet jouw expertise en ervaring in om zo vroeg mogelijk de juiste ondersteuning te bieden.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 27 mei tot en met 30 september 2024 voor 28-32 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd.

Overige eisen

U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe.
Minimaal 3 jaar ervaring als WMO Consulent
Afgeronde HBO-opleiding
Kennis van gemeentelijke systemen

Gunningscriteria

Sorteer op kwaliteit (dan prijs)

Op basis van de beste kwaliteit wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de resultaten wordt eerst één kandidaat geselecteerd en uitgenodigd voor een gesprek. Indien het gesprek niet het gewenste resultaat oplevert zullen de kandidaten die de 2e en 3e plek in beslag nemen worden uitgenodigd voor een gesprek.

Gunningscriteria Kwaliteit

40 %
Je bent op de hoogte van de actuele en ingrijpende ontwikkelingen op het gebied van de regel- en wetgeving wmo;
40 %
Je bent bekend met de registratiesystemen waarin wordt gerapporteerd. Je maakt je systemen snel eigen. Gemeente Brummen gebruikt I-Samenleving.
10 %
Je weet om te gaan met complexe casuïstiek en conflicterende belangen.
10 %
Ervaring met gesprekstechnieken en keukentafelgesprekken.

Gunningscriterium Prijs

Maximaal: € 80,00
Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

  • up-to-date kennis en ervaring van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en aanverwante wetgeving zoals de Wet langdurige zorg en zorgverzekeringswet.
  • vermogen om om complexe vraagstukken op te pakken.
  • communicatief vermogen.
  • realistisch beeld over resultaten en werkwijze.
  • overtuigingskracht en inlevingsvermogen.

Interviewfase

Uitsluitend de 3 externen die na een schriftelijke beoordeling van de offertes in de rangorde de eerste 3 plaatsen innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview in de ochtend van 23 mei 2024.