WMO consulent

Logo van Hilversum Mediastad, met een blauw schild met een geel propellerachtig symbool en de tekst "Hilversum Mediastad" in blauw en geel.

Aanvraagnummer: 886
Organisatie: Gemeente Hilversum
Locatie: Hilversum
Uren per week: 32 tot 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 5 maand(en)
Sluitingsdatum: 29-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Opdracht
Algemene omschrijving
Het behandelen van aanvragen en herindicaties Wmo. Daarbij allround zijn en de onderdelen wonen, rollen, vervoer, huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding kunnen uitvoeren.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden

 • Je pakt alle aanvragen binnen de Wmo op die betrekking hebben op wonen, rollen, vervoer, het voeren van een huishouden en begeleiding/dagbesteding;
 • Je stelt rapportages en beschikkingen op;
 • Je verzorgt de registratie in onze systemen (o.a. Suite4Zorg);
 • Je denkt proactief mee aan verbeteringen in je werk en toont eigenaarschap;
 • Het gaat met name om een goede productie, waarbij zorgvuldig wordt gehandeld.

Competenties

 • Standvastig, stevig in de schoenen staan;
 • Flexibel;
 • Zorgvuldig;
 • Stressbestendig.


Vereisten / knock-outcriteria
1. Een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als allround Wmo consulent Wmo met “wonen, rollen, vervoer” en “begeleiding en dagbesteding” (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv);
3. Aantoonbare kennis van én werkervaring met de wet- en regelgeving van de Wmo, wonen, rollen,  vervoer en begeleiding en dagbesteding (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv);

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met “wonen, rollen, vervoer, begeleiding en dagbesteding” als Wmo-consulent (50 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met Suite 4 Sociaal Domein (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
6. Uiterlijk beschikbaar per 13 mei 2024 voor 32-36 uur per week (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1-2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 2 mei 2024. Dit is een fysieke afspraak in Hilversum. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 30 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).