Tijdelijke manager voor teams Milieu en Wonen

Logo met een grijze leeuw en een rode diagonale lijn over het woord "Amersfoort" in zwarte tekst.

Aanvraagnummer: 885
Organisatie: Gemeente Amersfoort
Locatie: Amersfoort
Uren per week: 32 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 13-5-2024 t/m 1-11-2024
Regio: Utrecht
Startdatum: 13-5-2024
Optie tot verlenging: 2 x 3 maanden
Sluitingsdatum: 29-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


-Samen met de afdelingsmanager Woon- en Werkklimaat geef je leiding aan de teams Milieu en Wonen. Je bent verantwoordelijk voor resultaat, mensen en middelen op deze twee beleidsvelden. Je bent het gezicht binnen en buiten de organisatie. Met de afdelingsmanager zet je het strategisch/tactisch beleid van de afdeling uit.
- Je hebt kennis van beleidsmatige onderwerpen op de thema's milieu en/of wonen. Bij Milieu en Wonen spelen onderwerpen als biodiversiteit, bodem, luchtkwaliteit, dierenwelzijn, woningbouw, huisvesting doelgroepen, samenwerking met corporaties, etc. Zo werken we bij Wonen aan het Volkshuisvestingsprogramma en bij Milieu aan het Omgevingsprogramma gezonde en veilige leefomgeving voor mens en dier. Beiden bestaan uit diverse deelomgevingsprogramma's die op dit moment vorm krijgen.
- Met je kennis en ervaring ben je aanspreekpunt en sparringpartner voor de medewerkers. Je hebt een open houding en bent aanspreekbaar voor hen. Ook coach je medewerkers, waarbij je oog hebt voor hun talenten en bijdraagt aan een prettige samenwerking.

We stimuleren als gemeente dat medewerkers op basis van competenties breed inzetbaar zijn en elkaars netwerk benutten om de relatie met verschillende beleidsvelden gemakkelijker te leggen.  De implementatie van deze werkwijze, houding en gedrag is iets waar jij vanuit talentontwikkeling, coachend vorm aan geeft.

LET OP!

In het kader van gelijke kansen en het voorkomen van manipulatieve inschrijvingen, waarbij een inschrijver veel verschillende cv’s indient en zo kan sturen op wie in de top komen, mag een inschrijver maximaal 1 offerte/kandidaat aanbieden.  Bij meer dan 1 aangeboden offerte/kandidaat zal alleen de eerst binnengekomen aanbieding meedingen naar de opdracht.

Urenregistratie/facturatie

De gewerkte uren dienen te worden geregistreerd via de inhuurdesk van de Gemeente Amersfoort en na akkoord van de inhurende manager kan er via Mijn inhuurdesk op Gemeenteamersfoorthuurtin.nl een factuur digitaal worden verzonden aan de gemeente. Dit zorgt voor een snelle financiële afhandeling van uw facturen.
Weging prijsdeel: 20 %

Motivatiebrief

Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De kandidaat laat in de motivatiebrief onderbouwd zien dat hij/zij ervaring heeft met leidinggeven aan medewerkers en kennis heeft van Milieu en/of Wonen. Ook wordt het effectief strategisch handelen en schakelen aangetoond in de motivatiebrief.

Weging: 10 %

Kwaliteit manager

Beschrijf dat je kan werken en denken binnen een complexe, steeds veranderende omgeving en ervaring hebt met leidinggeven aan medewerkers Milieu en/of Wonen.
Weging: 15 %

politiek-bestuurlijke sensitiviteit

Beschrijf je ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke organisatie.
Weging: 20 %

ervaring met werken binnen de overheid

Kandidaat heeft aantoonbaar binnen meerdere opdrachten gewerkt in een overheidsorganisatie, bij voorkeur een gemeente.
Weging: 10 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Tijdens het interview toetsen we op werkervaring, kennis en de gewenste competenties.

Weging: 25 %
De interviews vinden naar verwachting plaats op donderdag 25 april of maandag 6 mei 2024.