Administratief medewerker / medewerker backoffice Sociaal domein

Logo van 1stroom, voorzien van gestileerde blauwe en groene tekst, met daaronder de slogan "duiven & westervoort".

Aanvraagnummer: 2031
Organisatie: 1Stroom
Locatie: Duiven
Uren per week: 20
Tarief: €50 - €70 per uur
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: Ja, nog maximaal twee maal met telkens maximaal 3 maanden.
Sluitingsdatum: 20-06-2024 13:00

LET OP! Opdrachten dienen minimaal 1 werkdag voor de sluitingsdatum binnen te zijn voor tijdige verwerking.


Deel deze opdracht


Opdracht omschrijving

1Stroom is de ambtelijke organisatie van de gemeenten Duiven en Westervoort. Kijk voor meer informatie op www.1Stroom.nl of op de website van de gemeente Duiven www.duiven.nl.

1Stroom is een organisatie die zich kenmerkt door korte lijnen en betrokken collega’s en die zich laat leiden door de kernwaarden ‘vertrouwen, aandacht en verantwoordelijkheid’. Onze medewerkers, de directie en de afdelingsmanagers

geven samen vorm aan onze missie: een veerkrachtige organisatie in een vitale samenleving. Met ruim 300 medewerkers werken we aan het realiseren van de ambities van de gemeentebesturen van Duiven en Westervoort. We zijn

verantwoordelijk voor de dienstverlening aan de ruim 40.000 inwoners, de ondernemers, instellingen en verenigingen van beide gemeenten. Deze complexe dynamiek maakt ons werk bijzonder en uitdagend.

Zoals veel andere gemeenten kampen ook de gemeenten Duiven en Westervoort met financiële uitdagingen binnen het sociaal domein. Reden waarom we ons ten doel hebben gesteld meer grip en zicht te krijgen op de kosten binnen het sociaal domein. Jij kunt hier een belangrijke bijdrage aan leveren door scherp te zijn op onvolkomenheden in het berichtenverkeer en te zorgen dat onze administratie op orde is en daarmee een belangrijke bron van informatie is ten behoeve van sturing en control.

Wij zijn op zoek naar een stressbestendig, communicatief en sociaal vaardige doorpakker. Je bent in staat om zelfstandig te werken en te prioriteren en doet dit zorgvuldig en gestructureerd. Ook ben je analytisch, probleemoplossend, proactief en gericht op verbetering.


Verantwoordelijkheden

  • Je bent verantwoordelijk voor een efficiënte en betrouwbare administratie binnen de backoffice van het sociaal domein;
  • Je zorgt voor het gehele proces van de administratie waaronder het tijdig en volledig verwerken van het berichtenverkeer inclusief controleren en het rapporteren van afwijkingen, onvolkomenheden en het niet nakomen van afspraken;
  • Je zorgt voor tijdige betalingen en ontvangsten van en aan instanties en cliënten;
  • Je beantwoordt vragen van collega’s en zorgaanbieders over het betalingsverkeer.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024 voor minimaal 20 uur per week. De inhuuropdracht kan daarna nog maximaal 2 maal met 3 maanden optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteperiode. Dit kan ook betekenen dat de startdatum in de offerteaanvraag zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.

Relevante en recente werkervaring binnen gemeenten en het Sociaal domein, minimaal 2 jaar • kennis en ervaring met het werken in Outlook, Word en Excel; • Nauwkeurigheid en een goede Nederlandse taalvaardigheid; • Kennis van de WMO en Jeugdwet en het berichtenverkeer; • Ervaring met de applicaties ZorgNed en/of Suite4SD.

Een afgeronde opleiding op MBO-4 niveau in een financieel-administratieve richting


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 10 %
Gewicht van kwaliteit : 90 %
Uitleg gunningscriteria

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

80 %

Inhoudelijke kennis en ervaring met de werkzaamheden zoals omschreven in de opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden. Meer dan 10 jaar ervaring scoort 5 punten Meer dan 5 jaar ervaring scoort 3 punten Minder dan 5 jaar ervaring scoort 0 punten. Wanneer deze ervaring geen betrekking heeft op de afgelopen 3 kalenderjaren, wordt de waardering 1 stap verlaagd (van 5 naar 3 punten of van 3 naar 0 punten).

20 %

Externe beschikt over een heldere motivatie om deze opdracht uit te voeren. 1Stroom vindt het belangrijk te horen waarom deze opdracht kandidaat aanspreekt en wat deze hieraan kan bijdragen. Wat zijn kandidaats belangrijke eigenschappen die deze opdracht tot een succes kunnen maken. Een volledige, heldere motivatie, specifiek gericht op deze opdracht en waarbij de eigenschappen aansluiten bij de bedrijfscultuur van 1Stroom scoort 5 punten. Een deels volledige, heldere motivatie waarbij de eigenschappen minder aansluiten scoort 3 punten. Een onduidelijke motivatie die aanknopingspunten mist om deze opdracht tot een succes te maken en om tot verbinding te komen met het team scoort 0 punten.


Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 50,00
Maximaal: € 70,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

stressbestendig, communicatief,  sociaal vaardig, doorpakker.

In staat om zelfstandig te werken en te prioriteren

zorgvuldig,nauwkeurig en gestructureerd.

analytisch, probleemoplossend, proactief en gericht op verbetering.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De interviews zullen plaatsvinden op …………………….. Gelieve hier rekening mee te houden.


Reageer nu op deze opdracht!

Opdrachtgevers behandelen geen CV's/kandidaten die niet aan de eisen voldoen. Helaas heeft reageren dan ook geen zin.