Juridisch adviseur VTH

Logo van gemeente dantumadiel met een gestileerde blauwe "g" boven de naam in groene kleine letters, met een groene horizontale lijn eronder.

Aanvraagnummer: 2032
Organisatie: Gemeente Dantumadiel
Locatie: Gemeente Dantumadiel
Uren per week: 16
Tarief: Geen maximum
Regio: Friesland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: Nee
Sluitingsdatum: 14-06-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

In verband met het wegwerken van achterstanden zoeken wij voor de duur van 6 maanden een juridisch adviseur op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Wat ga je doen?

Als juridisch adviseur VTH (vergunningverlening, toezicht & handhaving) maak je deel uit van het team Omgeving en Economie. Dit team heeft een divers takenpakket, en we zoeken enthousiaste teamleden om ons te versterken. We zijn verantwoordelijk voor verschillende gebieden, waaronder vergunningen, toezicht, handhaving, veiligheid, economie, ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed en grondzaken.

Binnen ons team behandelen we vergunningaanvragen, houden we toezicht op activiteiten in de fysieke leefomgeving en zorgen we voor handhaving van de regels. We zijn ook betrokken bij veiligheidskwesties en economische vraagstukken, zoals het ondersteunen van ondernemers en het ontwikkelen van beleid. Daarnaast werken we aan ruimtelijke ontwikkeling en vastgoedzaken, zoals grondverwerving en verkoop.

Jij gaat:

 • als Juridisch Adviseur Omgeving en Economie (VTH) bij de gemeente Dantumadiel zorgen voor een solide juridische basis voor onze gemeentelijke activiteiten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving;
 • je juridische deskundigheid in deze sleutelrol combineren met een scherp oog voor de complexe uitdagingen waarmee onze gemeente wordt geconfronteerd;
 • adviseren over de juridische aspecten van vergunningsverleningsprocessen, waaronder de toepassing van specifieke wetgeving zoals APV, Omgevingswet, Drank- en Horecawet en bijzondere wetten;
 • waarborgen dat vergunningaanvragen voldoen aan de geldende regelgeving en draagt bij aan een rechtmatige en efficiënte besluitvorming;
 • betrokken zijn bij complexe juridische vraagstukken met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving;
 • uitvoeren van handhavingsprocedures zoals het doen van vooraankondigingen en het opleggen van lasten onder dwangsom of bestuursdwang;
 • vertegenwoordigen van de gemeente bij bezwaar- en beroepsprocedures, inclusief vertegenwoordiging bij de Raad van State.

We zoeken voor deze functie iemand met:

 • Minimaal 3 jaar ervaring als juridisch adviseur op het gebied van VTH
 • Ervaring bij een gemeentelijke organisatie
 • HBO werk- en denk niveau
 • Kennis van de Omgevingswet
 • Een proactieve houding, goede communicatieve vaardigheden, probleemoplossend vermogen en de wil om samen te werken

Over de organisatie:
Dantumadiel is een compacte organisatie met korte lijntjes en veel samenwerking tussen collega’s van verschillende teams. Je krijgt veel eigen verantwoordelijkheid en werkt aan afwisselende projecten. We trekken op met collega-gemeenten, provincie en andere partijen om onze ambities waar te maken. En vooral: we kijken naar elkaar om en kunnen op elkaar rekenen.

Wij geloven in de kracht en het talent van onze vakmensen, van jonge starters tot door de wol geverfde professionals. We willen jong talent met nieuwe ideeën en frisse blikken de ruimte geven om zich te ontwikkelen tot stevige professionals. Als een jonge, ambitieuze organisatie die stappen wil maken, bieden we volop ruimte om te ontdekken, je te ontwikkelen en anderen te coachen in hun ontwikkeling.


Verantwoordelijkheden

Zie opdracht omschrijving.


Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024 voor 16 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Kwaliteit (eisen)

U voegt een cv van maximaal 2 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.

Minimaal 3 jaar ervaring als juridisch adviseur VTH Kennis van de Omgevingswet

HBO werk en denk niveau


Prijs (eisen)

Maximaal: € 90,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 40 %
Gewicht van kwaliteit : 60 %
Uitleg gunningscriteria

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = 100 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) * ( 100 / ( hoogste prijs - laagste prijs ) ) )
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria (wensen)

40 %

Minimaal 3 jaar ervaring als juridisch adviseur

20 %

Kennis van de Omgevingswet

20 %

Fysieke aanwezigheid op kantoor (hybride in overleg)

20 %

HBO werk en denk niveau


Het interview

Beschrijving (uitleg)

Als Inschrijver in de top x [invullen aantal] is geëindigd, ontvangt inschrijver een uitnodiging voor het interview. Tijdens het interview wordt een verificatie gedaan op basis van de aangeboden offerte. Als de verificatie positief is wordt de kandidaat beoordeeld op basis van criteria. De criteria zijn hieronder te raadplegen ter voorbereiding op het interview. Bij de terugkoppeling op de offertes (gunningsbeslissing) worden de resultaten bekendgemaakt in deze applicatie.